Miejsce zerowe funkcji

Definicja Definicja

Miejsce zerowe funkcji jest to taka wartość argumentu, dla której wartość funkcji jest równa zeru.

Punkt zerowy najczęściej oznaczamy przez x0. Jeśli funkcja posiada więcej miejsc zerowych niż jedno, to oznaczamy je przez x1, x2, itd.

Aby znaleźć miejsca zerowe funkcji musimy rozwiązać równanie f(x)=0. Obliczanie miejsca zerowego sprowadza się zatem do rozwiązania odpowiedniego równania.

Przykład Przykład

Dana jest funkcja f(x)=4-x. Aby znaleźć jej miejsca zerowe rozwiązujemy więc równanie:
0=4-x, a więc x=4.
Zatem funkcja ta ma jedno miejsce zerowe x0=4.

Teoria Miejsce zerowe funkcji ściśle związane jest z miejscem przecięcia się wykresu funkcji z osią OX, a mianowicie zakładając, że miejscem zerowym funkcji f(x) jest x0, to punkt przecięcia się wykresu z osią OX ma współrzędne (x0 ,0).

Dla powyższego przykładu miejscem przecięcia się wykresu funkcji z osią OX jest punkt (4,0).

Przykład Przykład

Zbadajmy ile i jakie miejsca zerowe posiada funkcja y=-x2+1 i spróbujmy to zrobić bez znajomości rozwiązywania równań kwadratowych. Sporządzimy tabelkę zmienności funkcji i sporządzimy szkic wykresu tej funkcji.

x01-12-2
y100-3-3

Sporządzamy szkic wykresu funkcji i zaznaczamy miejsca zerowe.

miejsca zerowe funkcji

Widzimy, że funkcja ma 2 miejsca zerowe, a z tabelki możemy odczytać, że są to x1=-1 i x2=1 (są to wartości, dla których y=0).

Pytania

Jak obliczyć miejsce zerowe funkcji kwadratowej?

Tak jak dla każdego przypadku funkcji, należy rozwiązać równanie f(x)=0. W tym przypadku otrzymamy równanie kwadratowe. Więcej na temat miejsc zerowych funkcji kwadratowej znajdziesz tutaj.

Jak obliczyć miejsce zerowe funkcji kwadratowej?

Funkcja liniowa dana jest wzorem f(x)=ax+b. Rozwiązując równanie f(x)=0, czyli:
ax+b=0
ax=-b
x=-b/a
dla a≠0.

Dla przykładu miejscem zerowym funkcji y=3x+2 jest punkt -2/3.
Zadania z rozwiązaniami

zadania
Zadania związane z tematem:
Miejsce zerowe funkcji

zadanie-ikonka Zadanie - miejsce zerowe funkcji
Wyznaczyć miejsce zerowe funkcji:
a) f(x)=3x^2-12x+12
b) f(x)=-5x+4
c) f(x)=|x-1|+5

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - miejsce zerowe i równanie prostej
Wyznaczyć wzór funkcji funkcji, której wykresem jest prosta przechodząca przez punkt A(1,5) i która ma jedno miejsce zerowe x0=5.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadania maturalne zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 8, matura 2016 (poziom podstawowy)
Dana jest funkcja liniowa f(x)=\frac{3}{4}x+6. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba:

A. 8
B. 6
C. -6
D. -8

Pokaż rozwiązanie zadania

zadania maturalne zadanie-ikonka Zadanie maturalne nr 9, matura 2017 (poziom podstawowy)
Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) =\sqrt{3}(x + 1) - 12 jest liczba A. sqrt{3} - 4
B. -2sqrt{3} +1
C. 4sqrt{3} -1
D. -sqrt{3} +12

Pokaż rozwiązanie zadania


Inne zagadnienia z tej lekcji

Monotoniczność funkcji

Monotoniczność funkcji

Omówienie na przykładach pojęć takich jak: monotoniczność funkcji, funkcja rosnąca, malejąca, stała i inne

Funkcja okresowa

Funkcja okresowa

Funkcja jest okresowa, gdy spełniony jest warunek f(x)=f(x+T) i ...

Funkcja parzysta i nieparzysta

Funkcja parzysta i nieparzysta

Omówienie własności parzystości i nieparzystości funkcji.

Ekstremum funkcji

Ekstremum funkcji

Ekstremum funkcji nazywamy minimum funkcji lub maksimum funkcji.

Funkcja różnowartościowa

Funkcja różnowartościowa

Co to jest funkcja różnowartościowa?

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2009-05-05, ART-201Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.