Zadanie - miejsce zerowe funkcji


Wyznaczyć miejsce zerowe funkcji:
a) f(x)=3x^2-12x+12
b) f(x)=-5x+4
c) f(x)=|x-1|+5

ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Miejsce zerowe funkcji jest to taka wartość argumentu, dla której wartość funkcji jest równa zeru. Szukamy więc wartości x, zakładając że f(x)=0

f(x)=0\\ 0=3x^2-12x+12/:3\\ x^2-4x+4=0\\ x^2-2\cdot 2\cdot x+2^2=0

Stosujemy wzór skróconego mnożenia:

a^2-2ab+b^2=(a-b)^2

Mamy więc:

(x-2)^2=0\\ x=2

ksiązki Odpowiedź

x_0=2

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Szukamy wartości x, zakładając że f(x)=0

f(x)=0\\ 0=-5x+4\\ 5x=4/:5 \\ x=\frac{4}{5}

ksiązki Odpowiedź

x_0=\frac{4}{5}

ksiązki c) Rozwiązanie zadania

Szukamy znów wartości x, zakładając że f(x)=0

f(x)=0\\ |x-1|+5=0

Mamy tutaj do czynienia z wartością bezwzględną:

x=\begin{cases} x, \ dla \ x\geq 0 \\ -x, \ dla \ x<0 \end{cases}

Mamy więc tutaj do czynienia z dwoma przypadkami, gdy wyrażenie pod wartością bezwzględną jest większe od zera lub równe zero oraz gdy wyrażenie pod wartością bezwzględną jest ujemne:

1) x-1\geq 0 \Leftrightarrow x\geq 1

Możemy wówczas opuścić wartość bezwzględną bez zmiany znaku wyrażenia pod wartością bezwzględną:

x-1+5=0\\ x+4=0\\ x=-4

Rozwiązanie równania nie spełnia warunku x-1\geq 0 \Leftrightarrow x\geq 1, liczba -4 nie może być więc miejscem zerowym

2) x-1<0 \Leftrightarrow x<1

Możemy wówczas opuścić wartość bezwzględną, pamiętając o zmianie znaku wyrażenia pod wartością bezwzględną na przeciwny:

-(x-1)+5=0\\ -x+1+5=0\\ -x=-6/:(-1)\\ x=6

Rozwiązanie równania nie spełnia warunku x-1<0 \Leftrightarrow x<1, liczba 6 nie może być więc miejscem zerowym.

ksiązki Odpowiedź

Funkcja nie ma miejsc zerowych

© medianauka.pl, 2010-03-19, ZAD-708

Zadania podobne

kulkaZadanie - miejsce zerowe i równanie prostej
Wyznaczyć wzór funkcji funkcji, której wykresem jest prosta przechodząca przez punkt A(1,5) i która ma jedno miejsce zerowe x0=5.


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2016 (poziom podstawowy)
Dana jest funkcja liniowa f(x)=\frac{3}{4}x+6. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba:

A. 8
B. 6
C. -6
D. -8


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 9, matura 2017 (poziom podstawowy)
Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) =\sqrt{3}(x + 1) - 12 jest liczba A. sqrt{3} - 4
B. -2sqrt{3} +1
C. 4sqrt{3} -1
D. -sqrt{3} +12

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 7, matura 2019

Miejscem zerowym funkcji liniowej f określonej wzorem f(x)=3(x+1)−6√3 jest liczba

A. 3−6√3

B. 1−6√3

C. 2√3-1

D. 2√3-1/3Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.