Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie maturalne nr 8, matura 2016 (poziom podstawowy)


Dana jest funkcja liniowa f(x)=\frac{3}{4}x+6. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba:

A. 8
B. 6
C. -6
D. -8


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Miejsce zerowe funkcji jest to taka wartość argumentu, dla którego wartość funkcji f(x) jest równa zeru. Przyrównujemy więc f(x) do zera i rozwiązujemy proste równanie liniowe. Miejsce zerowe oznaczamy przez x0.

\frac{a^{-2,6}}{a^{1,3}}=a^{-2,6-1,3}=a^{-3,9}

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2016-11-01, ZAD-3226

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.