Zadanie maturalne nr 11, matura 2020


Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f(x) = ax + b.

Rysunek

A. a + b > 0

B. a + b = 0

C. a·b > 0

D. a·b < 0


ksiązki Rozwiązanie zadania

Funkcja liniowa jest malejąca w całej swej dziedzinie jeżeli a<0. Punkt przecięcia wykresu z osią OY lezy nad osiąOX, więc b>0. Stąd:

\(a\cdot b < 0\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2023-02-26, ZAD-4740

Zadania podobne

kulkaZadanie - miejsce zerowe funkcji liniowej
Wyznaczyć punkt przecięcia się wykresu funkcji y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{4} z osią OX.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2016 (poziom podstawowy)
Dana jest funkcja liniowa f(x)=\frac{3}{4}x+6. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba:

A. 8
B. 6
C. -6
D. -8


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 9, matura 2015 (poziom podstawowy)
Na wykresie funkcji liniowej określonej wzorem f(x)=(m-1)x+3 leży punkt S=(5,-2). Zatem :

A. m=-1
B. m=0
C. m=1
D. m=2


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 10, matura 2015 (poziom podstawowy)
Funkcja liniowa f określona wzorem f(x)=2x+b ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa g(x)=-3x+4. Stąd wynika, że

A. b=4
B. b=-3/2
C. b=-8/3
D. b=4/3


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2014
Funkcja liniowa f(x)=(m^2-4)x+2 jest malejąca, gdy :

A. m∈{-2,2}
B. m∈(-2,2)
C. m∈{-∞,2}
D. m∈{2,+∞}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 18, matura 2014
O funkcji liniowej f wiadomo, że f(1)=2. Do wykresu tej funkcji należy punkt P=(-2,3). Wzór funkcji f to:

A. f(x)=-1/3x+7/3
B. f(x)=-1/2x+2
C. f(x)=-3x+7
D. f(x)=-2x+4

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2018

Funkcja liniowa f określona jest wzorem f(x)=1/3x-1, dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż zdanie prawdziwe.

  1. Funkcja f jest malejąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P=(0,1/3).
  2. Funkcja f jest malejąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P=(0,-1).
  3. Funkcja f jest rosnąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P=(0,1/3).
  4. Funkcja f jest rosnąca i jej wykres przecina oś Oy w punkcie P=(0,-1).


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 10, matura 2018

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=ax+b, a punkt M=(3,−2) należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy

  1. 1
  2. 3/2
  3. -3/2
  4. -1


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.