Zadanie maturalne nr 8, matura 2018


Funkcja liniowa \(f\) określona jest wzorem \(f(x)=\frac{1}{3}x-1\), dla wszystkich liczb rzeczywistych \(x\). Wskaż zdanie prawdziwe.

  1. Funkcja \(f\) jest malejąca i jej wykres przecina oś \(Oy\) w punkcie \(P=(0,\frac{1}{3})\).
  2. Funkcja \(f\) jest malejąca i jej wykres przecina oś \(Oy\) w punkcie \(P=(0,-1)\).
  3. Funkcja \(f\) jest rosnąca i jej wykres przecina oś \(Oy\) w punkcie \(P=(0,\frac{1}{3})\).
  4. Funkcja \(f\) jest rosnąca i jej wykres przecina oś \(Oy\) w punkcie \(P=(0,-1)\).

ksiązki Rozwiązanie zadania

Mamy do czynienia z funkcją liniową:

\( f(x)=\frac{1}{3}x-1 \)

czyli funkcja w postaci:

\( f(x)=ax+b \)

Jeżeli współczynnik a jest dodatni, to funkcja liniowa jest funkcją rosnącą.

W jakim punkcie wykres przecina os Oy? wystarczy za x podstawić liczbę 0.

\( f(0)=\frac{1}{3}\cdot 0-1=-1 \)

Zauważmy, że f(0)=b, więc ten punkt można było odczytać wprost ze wzoru funkcji. Zatem mamy już rozwiązanie.

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2023-01-02, ZAD-4589

Zadania podobne

kulkaZadanie - miejsce zerowe funkcji liniowej

Wyznaczyć punkt przecięcia się wykresu funkcji y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{4} z osią OX.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2016 (poziom podstawowy)

Dana jest funkcja liniowa \(f(x)=\frac{3}{4}x+6\). Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba:

A. \(8\)

B. \(6\)

C. \(-6\)

D. \(-8\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 9, matura 2015 (poziom podstawowy)

Na wykresie funkcji liniowej określonej wzorem \(f(x)=(m-1)x+3\) leży punkt \(S=(5,-2)\). Zatem:

A. \(m=-1\)

B. \(m=0\)

C. \(m=1\)

D. \(m=2\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 10, matura 2015 (poziom podstawowy)

Funkcja liniowa f określona wzorem \(f(x)=2x+b\) ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa \(g(x)=-3x+4\). Stąd wynika, że

A. \(b=4\)

B. \(b=-\frac{3}{2}\)

C. \(b=-\frac{8}{3}\)

D. \(b=\frac{4}{3}\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2014

Funkcja liniowa \(f(x)=(m^2-4)x+2\) jest malejąca, gdy:

A. \(m\in [-2,2]\)

B. \(m\in (-2,2)\)

C. \(m\in (-\infty,2]\)

D. \(m\in [2,+\infty)\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 18, matura 2014

O funkcji liniowej \(f\) wiadomo, że \(f(1)=2\). Do wykresu tej funkcji należy punkt \(P=(-2,3)\). Wzór funkcji \(f\) to:

A. \(f(x)=-\frac{1}{3}x+7/3\)

B. \(f(x)=-\frac{1}{2}x+2\)

C. \(f(x)=-3x+7\)

D. \(f(x)=-2x+4\)Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 10, matura 2018

Liczba \(1\) jest miejscem zerowym funkcji liniowej \(f(x)=ax+b\), a punkt \(M=(3,−2)\) należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik \(a\) we wzorze tej funkcji jest równy

  1. \(1\)
  2. \(\frac{3}{2}\)
  3. \(-\frac{3}{2}\)
  4. \(-1\)


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2020

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej \(f\) określonej wzorem \(f(x)=ax+b\).

Rysunek

A. \(a+b>0\)

B. \(a+b=0\)

C. \(a\cdot b>0\)

D. \(a\cdot b<0\)Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.