Logo Serwisu Media Nauka

zadanie

Zadanie maturalne nr 10, matura 2015 (poziom podstawowy)


Funkcja liniowa f określona wzorem f(x)=2x+b ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa g(x)=-3x+4. Stąd wynika, że

A. b=4
B. b=-3/2
C. b=-8/3
D. b=4/3


© Media Nauka 2008-2017 r.