Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie maturalne nr 6, matura 2014


Funkcja liniowa f(x)=(m^2-4)x+2 jest malejąca, gdy :

A. m∈{-2,2}
B. m∈(-2,2)
C. m∈{-∞,2}
D. m∈{2,+∞}


ksiązki Rozwiązanie zadania

Funkcja liniowa jest malejąca, gdy współczynnik kierunkowy prostej (czynnik przy x) jest ujemny. Zatem:

m^2-4<0\\(m-2)(m+2)<0

Sporządzamy szkic. Miejscami zerowymi są liczby -2 i 2, ramiona paraboli są skierowane w górę, szukamy wartości mniejszych od zera.

m∈(-2,2)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2017-01-31, ZAD-3429


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2018 r.