zadanie maturalne

Zadanie maturalne nr 9, matura 2017 (poziom podstawowy)

Treść zadania:

Miejscem zerowym funkcji liniowej \(f(x)=\sqrt{3}(x+1)-12\) jest liczba

A. \(\sqrt{3}-4\)

B. \(-2\sqrt{3}+1\)

C. \(4\sqrt{3}-1\)

D. \(-\sqrt{3}+12\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

W celu znalezienia miejsca zerowego przyrównujemy funkcję do zera. Odejmujemy obustronnie \(12\), dzielimy przez pierwiastek, usuwamy niewymierność z mianownika i odejmujemy \(1\):

\(f(x)=\sqrt{3}(x+1)-12\)\

\(\sqrt{3}(x+1)-12=0\)

\(\sqrt{3}(x+1)=12\)

\(x+1=\frac{12}{\sqrt{3}}\)

\(x+1=\frac{12\sqrt{3}}{3}\)

\(x=4\sqrt{3}-1\)

Otrzymujemy więc:

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2019-09-13, ZAD-3675

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Wyznaczyć miejsce zerowe funkcji:

a) \(f(x)=3x^2-12x+12\)

b) \(f(x)=-5x+4\)

c) \(f(x)=|x-1|+5\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Wyznaczyć wzór funkcji, której wykresem jest prosta, przechodząca przez punkt \(A= (1,5)\) i która ma jedno miejsce zerowe \(x_0=5\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 3 — maturalne.

Dana jest funkcja liniowa \(f(x)=\frac{3}{4}x+6\). Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba:

A. \(8\)

B. \(6\)

C. \(-6\)

D. \(-8\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 4 — maturalne.

Miejscem zerowym funkcji liniowej \(f\) określonej wzorem \(f(x)=3(x+1)−6\sdqrt{3}\) jest liczba

A. \(3−6\sqrt{3}\)

B. \(1−6\sqrt{3}\)

C. \(2\sqrt{3}-1\)

D. \(2\sqrt{3}-\frac{1}{3}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.