Zadanie maturalne nr 9, matura 2017 (poziom podstawowy)


Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) =\sqrt{3}(x + 1) - 12 jest liczba A. sqrt{3} - 4
B. -2sqrt{3} +1
C. 4sqrt{3} -1
D. -sqrt{3} +12

W celu znalezienia miejsca zerowego. przyrównujemy funkcję do zera. Odejmujemy obustronnie 12, dzielimy przez pierwiastek, usuwamy niewymierność z mianownika i odejmujemy 1:
f(x) =\sqrt{3}(x + 1) - 12\\
\sqrt{3}(x + 1) - 12 = 0\\
\sqrt{3}(x + 1) = 12\\
x + 1 = \frac{12}{\sqrt{3}}\\
x + 1 = \frac{12\sqrt{3}}{3}\\
x = 4\sqrt{3} - 1\\
Otrzymujemy więc:
Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2019-09-13, ZAD-3675

Zadania podobne

kulkaZadanie - miejsce zerowe funkcji
Wyznaczyć miejsce zerowe funkcji:
a) f(x)=3x^2-12x+12
b) f(x)=-5x+4
c) f(x)=|x-1|+5

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - miejsce zerowe i równanie prostej
Wyznaczyć wzór funkcji funkcji, której wykresem jest prosta przechodząca przez punkt A(1,5) i która ma jedno miejsce zerowe x0=5.


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2016 (poziom podstawowy)
Dana jest funkcja liniowa f(x)=\frac{3}{4}x+6. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba:

A. 8
B. 6
C. -6
D. -8


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 7, matura 2019

Miejscem zerowym funkcji liniowej f określonej wzorem f(x)=3(x+1)−6√3 jest liczba

A. 3−6√3

B. 1−6√3

C. 2√3-1

D. 2√3-1/3Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.