Zadanie maturalne nr 7, matura 2019


Miejscem zerowym funkcji liniowej f określonej wzorem f(x)=3(x+1)−6√3 jest liczba

A. 3−6√3

B. 1−6√3

C. 2√3-1

D. 2√3-1/3


ksiązki Rozwiązanie zadania

Miejsce zerowe funkcji jest to taka wartość argumentu (x), dla której wartość funkcji jest równa zeru (y). Zatem wystarczy za y podstawić zero:

\(0=3(x+1)-6\sqrt{3}\)

\(0=3x+3-6\sqrt{3}\)

\(3x=6\sqrt{3}-3/:3\)

\(x=2\sqrt{3}-1\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2023-01-22, ZAD-4653

Zadania podobne

kulkaZadanie - miejsce zerowe funkcji
Wyznaczyć miejsce zerowe funkcji:
a) f(x)=3x^2-12x+12
b) f(x)=-5x+4
c) f(x)=|x-1|+5

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - miejsce zerowe i równanie prostej
Wyznaczyć wzór funkcji funkcji, której wykresem jest prosta przechodząca przez punkt A(1,5) i która ma jedno miejsce zerowe x0=5.


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 8, matura 2016 (poziom podstawowy)
Dana jest funkcja liniowa f(x)=\frac{3}{4}x+6. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba:

A. 8
B. 6
C. -6
D. -8


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 9, matura 2017 (poziom podstawowy)
Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) =\sqrt{3}(x + 1) - 12 jest liczba A. sqrt{3} - 4
B. -2sqrt{3} +1
C. 4sqrt{3} -1
D. -sqrt{3} +12

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.