Postać kanoniczna trójmianu kwadratowego

Teoria Postać kanoniczna trójmianu kwadratowego y=ax^2+bx+c jest następująca:

y=a(x+\frac{b}{2a})^2-\frac{\Delta}{4a}

gdzie

\Delta=b^2-4ac

jest to tak zwany wyróżnik trójmianu kwadratowego, potocznie nazywany "deltą".


W taki sam sposób sprowadzamy do postaci kanonicznej funkcję kwadratową. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej jest wygodna, gdy musimy sporządzić wykres funkcji kwadratowej lub określić jej własności (monotoniczność, ekstremum funkcji itp.). Korzystamy tutaj przy tym z przesunięcia wykresu funkcji y=ax^2 o wektor \vec{u}=[-\frac{b}{2a},-\frac{\Delta}{4a}]Przykład Przykład

Sprowadzimy do postaci kanonicznej funkcję f(x)=2x^2-4x+12

Mamy tutaj:
a=2\\b=-4\\c=12

Obliczamy wyróżnik trójmianu kwadratowego:
\Delta=b^2-4ac=(-4)^2-4\cdot{2}\cdot{12}=16-96=-80

Wstawiamy więc liczby do wzoru:
y=a(x+\frac{b}{2a})^2-\frac{\Delta}{4a}=2(x+\frac{-4}{4})^2-\frac{-80}{8}=2(x-1)^2+10

Wyprowadzenie postaci kanonicznej trójmianu kwadratowego

Poniżej wyprowadzamy postać kanoniczną trójmianu kwadratowego.
y=ax^2+bx+c
Z definicji trójmianu kwadratowego wynika, że a\neq{0} więc możemy wyjąć ten współczynnik przed nawias.
y=a(x^2+\frac{b}{a}x+\frac{c}{a})

Należy się pozbyć potęgi przy x. Możemy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia: x^2+2A+A^2=(x+A)^2, przy czym nie mamy jeszcze takiej postaci w naszym wzorze. A oznacza pewne wyrażenie liczbowe, musimy jednak najpierw uzyskać wyraz 2A.
y=a(x^2+2\cdot \frac{b}{2a}x+\frac{c}{a})

Mamy więc już wyraz 2A=2\frac{b}{2a}, więc A=\frac{b}{2a}. Brakuje nam jeszcze wyrazu A2, czyli A^2=(\frac{b}{2a})^2. Możemy go dodać do naszego wzoru, ale aby otrzymać zdanie prawdziwe musimy je także odjąć:
y=a[x^2+2\cdot \frac{b}{2a}x+(\frac{b}{2a})^2-(\frac{b}{2a})^2 + \frac{c}{a}]

Dla podkreślonych wyrazów możemy więc zastosować wspomniany wyżej wzór skróconego mnożenia.
y=a[\underline{x^2+2\cdot \frac{b}{2a}x+(\frac{b}{2a})^2}-(\frac{b}{2a})^2+\frac{c}{a}]

Otrzymujemy zatem
y=a[(x+\frac{b}{2a})^2-(\frac{b}{2a})^2+\frac{c}{a}]

Teraz obliczamy wyraz wolny i mnożymy wyrazy w nawiasie przez a.
y=a[(x+\frac{b}{2a})^2-\frac{b^2}{4a^2}+\frac{4ac}{a^2}]\\{y=a[(x+\frac{b}{2a})^2-\frac{b^2-4ac}{4a^2}]}\\{y=a(x+\frac{b}{2a})^2-a\cdot \frac{b^2-4ac}{4a^2}}\\{y=a(x+\frac{b}{2a})^2-\frac{b^2-4ac}{4a}}

Wprowadzając oznaczenie \Delta=b^2-4ac otrzymujemy postać kanoniczną:
y=a(x+\frac{b}{2a})^2-\frac{\Delta}{4a}
Zadania z rozwiązaniami

zadania
Zadania związane z tematem:
Postać kanoniczna trójmianu kwadratowego

zadanie-ikonka Zadanie - postać kanoniczna trójmianu kwadratowego
Sprowadzić do postaci kanonicznej funkcję f(x)=2x2+2x+1.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - zastosowanie postaci kanonicznej trójmianu kwadr.
Wykres funkcji y=-x^2 przesunięto o wektor \vec{u}=[-5,5]. Jakie jest równanie paraboli, powstałej w wyniku przesunięcia?

Pokaż rozwiązanie zadania


Inne zagadnienia z tej lekcji

Funkcja kwadratowa

Funkcja kwadratowa

Funkcję w postaci y=ax^2+bx+c nazywamy funkcją kwadratową, trójmianem kwadratowym lub funkcją drugiego stopnia.

Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego

Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego

Trójmian kwadratowy y=ax^2+bx+c można rozłożyć na czynniki liniowe. Jest to możliwe w przypadku, gdy Delta>=0.

Wykres funkcji kwadratowej

Wykres funkcji kwadratowej

Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2009-07-19, ART-268
Data aktualizacji artykułu: 2022-11-13Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.