Test

TEST - Równanie kwadratowe — podstawy

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 14
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Wyróżnik trójmianu kwadratowego -x2+3 jest równy
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Równanie kwadratowe nie ma rozwiązania jeśli wyróżnik trójmianu kwadratowego jest:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Równanie kwadratowe ma rozwiązanie jeśli wyróżnik trójmianu kwadratowego jest:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Równanie kwadratowe ma jeden pierwiastek podwójny, jeśli wyróżnik trójmianu kwadratowego jest:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Dane jest równanie:
(x-6)(x+5)=0
Rozwiązaniem tego równania są liczby
zadanie Pytanie nr 6 za 2 pkt.

Rozwiązaniem równania (2x-4)(x-1)=0 są liczby
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Rozwiązaniem równania (x-9)2=0 jest liczba
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Pierwiastkiem równania x2+3x-4=0 nie jest liczba:
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Ile maksymalnie może mieć rozwiązań równanie kwadratowe?
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Które z poniższych równań nie ma rozwiązania?
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Który wzór nie zalicza się do wzorów Viete'a?
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Dane jest równanie 2x2+3x-4=0. Spełniona jest następująca równość:
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Wskaż równanie dwukwadratowe.
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.