Test

TEST - Równania i nierówności 2st. z 2 niewiadomymi

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 6
Poziom szkoły: wyższy
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Które z poniższych równań nie jest równaniem drugiego stopnia z dwiema niewiadomymi?
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Wykresem równania drugiego stopnia z dwiema niewiadomymi nie może być
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Wskaż równanie okręgu o promieniu 4 i o środku w początku układu współrzędnych.
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Równanie (x-2)2+y2=9 opisuje
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Które z równań opisuje okrąg przedstawiony na poniższej ilustracji?
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Nierówność x2+y2<4 opisuje

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.