Test

TEST - Wielomian

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 12
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Która z poniższych funkcji nie jest wielomianem?
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Jaki jest stopień wielomianu y=x2-3x3+4
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Jakiego stopnia jest wielomian y=0?
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Wskaż trójmian sześcienny spośród poniższych wielomianów
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Wskaż wielomian uporządkowany.
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Wskaż wielomian zredukowany.
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Jeżeli W(7)=0, to:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Dany jest wielomian W(x)=-x3-3x+4. Oblicz W(-1).
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Pierwiastków wielomianu szukamy wśród
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Jaki jest stopień wielomianu W(x)=x3y+xy-6?
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Wskaż wielomian symetryczny do W(x,y)=x4y-y4x+1.
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Wskaż wielomian, który nie jest jednorodny.

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.