Test

TEST - Wielomian

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 12
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Która z poniższych funkcji nie jest wielomianem?
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Jaki jest stopień wielomianu y=x2-3x3+4
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Jakiego stopnia jest wielomian y=0?
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Wskaż trójmian sześcienny spośród poniższych wielomianów
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Wskaż wielomian uporządkowany.
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Wskaż wielomian zredukowany.
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Jeżeli W(7)=0, to:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Dany jest wielomian W(x)=-x3-3x+4. Oblicz W(-1).
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Pierwiastków wielomianu szukamy wśród
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Jaki jest stopień wielomianu W(x)=x3y+xy-6?
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Wskaż wielomian symetryczny do W(x,y)=x4y-y4x+1.
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Wskaż wielomian, który nie jest jednorodny.

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.

Polecamy w naszym sklepie

Nowoczesne kompendium matematyki
Kolorowe skarpetki Miasto
Kolorowe skarpetki Kostka
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Kubek matematyka pi
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.