Logo Media Nauka

Test

TEST - Wielomian


Liczba pytań: 12
Poziom szkoły: średni
Test kończy lekcję: Wielomianzadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Która z poniższych funkcji nie jest wielomianem?
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Jaki jest stopień wielomianu y=x2-3x3+4
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Jakiego stopnia jest wielomian y=0?
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Wskaż trójmian sześcienny spośród poniższych wielomianów
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Wskaż wielomian uporządkowany.
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Wskaż wielomian zredukowany.
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Jeżeli W(7)=0, to:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Dany jest wielomian W(x)=-x3-3x+4. Oblicz W(-1).
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Pierwiastków wielomianu szukamy wśród
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Jaki jest stopień wielomianu W(x)=x3y+xy=6?
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Wskaż wielomian symetryczny do W(x,y)=x4y-y4x+1.
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Wskaż wielomian, który nie jest jednorodny.Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.