Test

TEST - Działania na wielomianach

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Sumą wielomianów W(x)=x2-x+1 oraz Z(x)=x-1 jest
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Stopień sumy wielomianów
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Wielomian W(x)=x-1 jest różnicą wielomianów
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Każdy wielomian można przedstawić w postaci iloczynu czynników
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Pewien wielomian trzeciego stopnia ma trzy pierwiastki: 0,1 i 3. Jego postać iloczynowa to:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Pięciomian czwartego stopnia ma
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Wielomian W(x)=3x3-3x można przedstawić w postaci iloczynowej:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Dzieląc wielomian W(x) przez M(x) otrzymalismy wielomian N(x) i pewną resztę R(x). Powyższe działanie możemy zapisać następująco:
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Dzielimy wielomian 4x5-x3+5 przez -2x3-x+2. Jednomian w najwyższym stopniu ilorazu będzie równy
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Wielomian W(x) ma dwa pierwiastki: 1 i 2. Przez co należy podzialić wielomian W(x), aby rozłożyć go na czynniki?

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.