Test

TEST - Nierówność algebraiczna

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 4
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z tematu
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanym na łamach naszego portalu pojedynczym artykule.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Dana jest nierówność (x2+1)(x+1)>0. Rozwiązaniem tej nierównosci jest
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Uzupełnij siatkę znaków (miejsca zaznaczone czerwonym kółkiem)
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Na ilustracji przedstawiono fragment siatki znaków pewnej nierówności algebraicznej.


Uzupełnij pola zaznaczone czerwonym kółkiem
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Rozwiązanie nierówności algebraicznej polega na

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.