Test

TEST - Funkcja wymierna i homograficzna

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 9
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Która z poniższych funkcji nie jest funkcją wymierną?
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Funkcją homograficzną nie jest:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Przykładem funkcji homograficznej jest
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Dziedziną funkcji

jest zbiór
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Wykresem funkcji homograficznej nie jest
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Proporcjonalność odwrotna to funkcja w postaci
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Aby sporządzić wykres funkcji , należy wykres funkcji przesunąć o wektor
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Aby sporządzić wykres funkcji w pierwszej kolejności należy

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.