Test

TEST - Bezkręgowce

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Do bezkręgowców nie zaliczamy:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Do bezkręgowców zaliczamy:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Zaznacz sposób rozmnażania, który nie występuje u bezkręgowców:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Do pasożytów wewnętrznych człowieka nie zaliczamy:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Które z wymienionych zwierząt nie występuje w Polsce?
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Które z wymienionych zwierząt nie występuje w Polsce?
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Bezkręgowce mają ogromne znaczenie dla życia na planecie i człowieka. Które do nich nie należy?

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.