Test

TEST - Gąbki

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 9
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Najbardziej złożony typ budowy gąbek to:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Który ze schematów przedstawia kierunek przepływu wody w gąbkach?
Kierunek przepływu wody w gąbkach
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Otwór, stanowiący ujście z jamy trawiącej gąbki i przez który woda wydostaje się na zewnątrz ciała gąbki to:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Wskaż prawidłowe oznaczenia na ilustracji.
Budowa wewnętrzna gąbek
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Choanocyty u gąbek odpowiadają za
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Wskaż prawidłowe oznaczenie:
Typy budowy gąbek

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.