Test

TEST - Funkcja wykładnicza

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 7
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Która z niżej wymienionych funkcji jest funkcją wykładniczą?
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Dziedziną funkcji wykładniczej jest:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Przeciwdziedziną funkcji wykładniczej jest:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Dana jest funkcja y=ax i a>0. Zaznacz zdanie prawdziwe
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Wykres funkcji wykładniczej, to
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Wykres funkcji elementarnej wykładniczej zawsze przechodzi przez punkt:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Który z wykresów może być wykresem funkcji wykładniczej?

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.