Test

TEST - Funkcja logarytmiczna

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 8
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Funkcja logarytmiczna, to funkcja w postaci:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Podstawa logarytmu w funkcji logarytmicznej nie może być
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Dziedziną funkcji logarytmicznej jest:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Przeciwdziedziną funkcji logarytmicznej elementarnej jest
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Która z poniższych funkcji jest rosnąca?
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Która z poniższych funkcji jest malejąca?
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.


Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji:
zadanie Pytanie nr 8 za 2 pkt.

Aby otrzymać wykres funkcji należy przesunąć w układzie współrzędnych wykres funkcji o wektor:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.