Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Funkcja logarytmiczna

Definicja Definicja

Funkcja logarytmiczna jest to funkcja w postaci:

y=\log_{a}x

gdzie a>0,\quad{}a\neq{1}.

Przykład Przykład

Przykłady funkcji logarytmicznej:
y=\log{x}\\y=\ln{x}\\y=\log_{2}{x}\\y=\log_{\frac{1}{2}}{x}

Własności funkcji logarytmicznej

Dziedziną funkcji logarytmicznej jest zbiór liczb rzeczywistych dodatnich R+.

Przeciwdziedziną funkcji logarytmicznej jest zbiór liczb rzeczywistych R.

Funkcja logarytmiczna jest rosnąca dla a>1, malejąca, gdy 0<a<1.

Funkcja logarytmicza jest róznowartościowa.


© medianauka.pl, 2009-12-06, ART-414


Inne zagadnienia z tej lekcji


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie-ikonka Zadanie - dziedzina funkcji logarytmicznej
Wyznaczyć dziedzinę funkcji y=\log(5x^2-3x+1)

zadanie-ikonka Zadanie - dziedzina funkcji logarytmicznej
Wyznaczyć dziedzinę funkcji y=\log_{\frac{1}{2}}{\frac{x}{x+2}}

zadanie-ikonka Zadanie - określanie dziedziny funkcji logarytmicznej
Wyznaczyć dziedzinę funkcji y=\log_{(-x^2+2x)}{(x^3-x^2)}


Polecamy koszyk

Nimfy
Nimfy

5.15 PLN
Pies detektyw
Pies detektyw

102.71 PLN


© Media Nauka 2008-2017 r.