Zadanie - szkicowanie wykresu funkcji logarytmicznej


Naszkicować wykres funkcji y=\log_{\frac{1}{2}}{(\sqrt{2}x+2\sqrt{2})}+1

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

y=\log_{\frac{1}{2}}{(\sqrt{2}x+2\sqrt{2})}+1 \\ y-1=\log_{\frac{1}{2}}{[\sqrt{2}(x+2)]}
y-1=\log_{\frac{1}{2}}{\sqrt{2}} + \log_{\frac{1}{2}}{(x+2)} \\ y-1=-\frac{1}{2} + \log_{\frac{1}{2}}{(x+2)}\\ y-\frac{1}{2}=\log_{\frac{1}{2}}{[x-(-2)]}\\ y-q=f(x-p)

Aby wykonać wykres naszej funkcji wystarczy więc wykres funkcji y=\log_{\frac{1}{2}}{x} przesunąć o wektor \vec{u}=[p,q]=[-2,\frac{1}{2}]

Sporządzamy tabelkę zmienności funkcji elementarnej, a potem wykres:

x1/41/2124
y=\log_{\frac{1}{2}}{x}210-1-2

Wykres funkcji y=\log_{\frac{1}{2}}{(\sqrt{2}x+2\sqrt{2})}+1

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Wyrażenie pod logarytmem nie jest proste. Sporządzanie tabelki zmienności funkcji nie jest więc tutaj takie proste. W tym przypadku można sobie ułatwić pracę związaną ze sporządzaniem wykresu tej funkcji, gdyż można tu skorzystać z możliwości s przesuwania wykresu funkcji w układzie współrzędnych o dany wektor. Przypomnijmy:

Funkcja y=f(x) przesunięta w układzie współrzędnych o wektor \vec{u}=[p,q] ma postać y-q=f(x-p).

Musimy zatem wzór danej funkcji przekształcić do żądanej postaci. Po przeniesieniu jedności na drugą stronę równości należy wyjąć pierwiastek z dwóch przed nawias pod logarytmem:

y=\log_{\frac{1}{2}}{(\sqrt{2}x+2\sqrt{2})}+1 \\ y-1=\log_{\frac{1}{2}}{[\sqrt{2}(x+2)]}

Następnie należy skorzystać z własności działań na logarytmach:

\log_{a}{b\cdot c}=\log_{a}{b}+\log_{a}{c}

Powyższy wzór jest prawdziwy dla a,b i c dodatnich i podstawa logarytmu musi być różna od jedności. Zgodnie z nim (w pierwszym kroku przekształceń) mamy:

y-1=\log_{\frac{1}{2}}{[\sqrt{2}\cdot (x+2)]}\\ y-1=\log_{\frac{1}{2}}{\sqrt{2}} + \log_{\frac{1}{2}}{(x+2)} \\ y-1=-\frac{1}{2} + \log_{\frac{1}{2}}{(x+2)}\\ y-1+\frac{1}{2}=\log_{\frac{1}{2}}{(x+2)}\\ y-\frac{1}{2}=\log_{\frac{1}{2}}{[x-(-2)]}\\ y-q=f(x-p) tło tło tło tło tło tło

Na niebiesko zaznaczono fragment obliczeń: \log_{\frac{1}{2}}{\sqrt{2}}=-\frac{1}{2}, bo (\frac{1}{2})^{-\frac{1}{2}}=2^{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}

Aby wykonać wykres naszej funkcji wystarczy więc wykres funkcji y=\log_{\frac{1}{2}}{x} przesunąć o wektor \vec{u}=[p,q]=[-2,\frac{1}{2}]

Sporządzamy tabelkę zmienności funkcji elementarnej, a potem wykres:

x1/41/2124
y=\log_{\frac{1}{2}}{x}210-1-2

Wykres funkcji y=\log_{\frac{1}{2}}{(\sqrt{2}x+2\sqrt{2})}+1

© medianauka.pl, 2009-12-09, ZAD-421

Zadania podobne

kulkaZadanie - Sporządzić wykres funkcji wykładniczej
Sporządzić wykres funkcji y=(\frac{1}{2})^{x-5}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Sporządzić wykres funkcji wykładniczej
Sporządzić wykres funkcji y=(\sqrt{3})^{2x+6}+1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji logarytmicznej
Naszkicować wykres funkcji y=\log_{\frac{1}{3}}{(x-3)}+1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - sporządzanie wykresu funkcji logarytmicznej
Naszkicować wykres funkcji y=\log_{2}{4x}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji z wartością bezwzględną y=1/|x+2|-3
Sporządzić wykres funkcji f(x)=\frac{1}{|x+2|}-3.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji homograficznej y=(x-3)/(x-4)
Sporządzić wykres funkcji y=\frac{x-3}{x-4}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Wykres funkcji homograficznej y=(-4x+7)/(2x-2)
Sporządzić wykres funkcji:
y=\frac{-4x+7}{2x-2}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 29, matura 2014
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f, który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem y=1/x dla każdej liczby rzeczywistej x≠0.
rysunek do zadania 29, matura 2014
a) Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji f są większe od 0.
b) Podaj miejsce zerowe funkcji g określonej wzorem g(x)=f(x-3).

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.