Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie maturalne nr 29, matura 2014


Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f, który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem y=1/x dla każdej liczby rzeczywistej x≠0.
rysunek do zadania 29, matura 2014
a) Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji f są większe od 0.
b) Podaj miejsce zerowe funkcji g określonej wzorem g(x)=f(x-3).


ksiązki Rozwiązanie zadania

a) Zbiór argumentów, dla których wartości funkcji f są większe od 0 odczytujemy bezpośrednio z wykresu:

szkic do zadania 29, matura 2014

x∈(2;3)

b) Z rysunku wynika, że miejscem zerowym funkcji f jest liczba 3. Miejscem zerowym funkcji g jest liczba 6 (3+3), gdyż wykres funkcji g otrzymujemy przesuwając wykres funkcji f o 3 jednostki w prawo.

ksiązki Odpowiedź

a) f(x)>0: x∈(2;3)
b) x0=6

© medianauka.pl, 2017-02-05, ZAD-3452


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2018 r.