Zadanie maturalne nr 29, matura 2014


Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji \(f\), który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem \(y=\frac{1}{x}\) dla każdej liczby rzeczywistej \(x\neq 0\).

rysunek do zadania 29, matura 2014

a) Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji \(f\) są większe od \(0\).

b) Podaj miejsce zerowe funkcji \(g\) określonej wzorem \(g(x)=f(x-3)\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

a) Zbiór argumentów, dla których wartości funkcji \(f\) są większe od \(0\) odczytujemy bezpośrednio z wykresu:

szkic do zadania 29, matura 2014

\(x\in (2;3)\)

b) Z rysunku wynika, że miejscem zerowym funkcji \(f\) jest liczba \(3\). Miejscem zerowym funkcji \(g\) jest liczba \(6\ (3+3)\), gdyż wykres funkcji \(g\) otrzymujemy przesuwając wykres funkcji \(f\) o \(3\) jednostki w prawo.

ksiązki Odpowiedź

a) \(f(x)>0: x\in (2;3)\)

b) \(x_0=6\)


© medianauka.pl, 2017-02-05, ZAD-3452

Zadania podobne

kulkaZadanie - Sporządzić wykres funkcji wykładniczej

Sporządzić wykres funkcji \(y=(\frac{1}{2})^{x-5}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Sporządzić wykres funkcji wykładniczej

Sporządzić wykres funkcji \(y=(\sqrt{3})^{2x+6}+1\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji logarytmicznej

Naszkicować wykres funkcji \(y=\log_{\frac{1}{3}}{(x-3)}+1\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - sporządzanie wykresu funkcji logarytmicznej

Naszkicować wykres funkcji \(y=\log_{2}{4x}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - szkicowanie wykresu funkcji logarytmicznej

Naszkicować wykres funkcji \(y=\log_{\frac{1}{2}}{(\sqrt{2}x+2\sqrt{2})}+1\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji z wartością bezwzględną y=1/|x+2|-3

Sporządzić wykres funkcji \(f(x)=\frac{1}{|x+2|}-3\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji homograficznej y=(x-3)/(x-4)

Sporządzić wykres funkcji \(y=\frac{x-3}{x-4}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Wykres funkcji homograficznej y=(-4x+7)/(2x-2)

Sporządzić wykres funkcji \(y=\frac{-4x+7}{2x-2}\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 7, matura 2021

Na poniższym rysunku przedstawiono wykres funkcji \(f\) określonej w zbiorze \([−6, 5]\).

Rysunek do zadania maturalnego z matematyki, nr 7 z 2021 roku

Funkcja \(g\) jest określona wzorem \(g(x)=f(x)-2\) dla \(x\in [−6, 5]\). Wskaż zdanie prawdziwe.

A. Liczba \(f(2)+g(2)\) jest równa \((−2)\).

B. Zbiory wartości funkcji \(f\) i \(g\) są równe.

C. Funkcje \(f\) i \(g\) mają te same miejsca zerowe.

D. Punkt \(P=(0,−2)\) należy do wykresów funkcji \(f\) i \(g\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 10, matura 2022

Na rysunku 1. przedstawiono wykres funkcji \(f\) określonej na zbiorze \(\langle -4; 5\rangle\).

Rysunek 1

Funkcję \(g\) określono za pomocą funkcji \(f\). Wykres funkcji \(g\) przedstawiono na rysunku 2.

Rysunek 2

Wynika stąd, że

A. \(g(x)=f(x)-2\)

B. \(g(x)=f(x-2)\)

C. \(g(x)=f(x)+2\)

D. \(g(x)=f(x+2)\)Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.