Zadanie - wykres funkcji logarytmicznej


Naszkicować wykres funkcji y=\log_{\frac{1}{3}}{(x-3)}+1

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

y=\log_{\frac{1}{3}}{(x-3)}+1 \\ y-1=\log_{\frac{1}{3}}{(x-3)} \\ y-q=f(x-p)
Aby sporządzić wykres naszej funkcji wystarczy wykres funkcji y=\log_{\frac{1}{3}}{x} przesunąć o wektor \vec{u}=[p,q]=[3,1]

Sporządzamy tabelkę zmienności funkcji, a potem wykres:

x1/91/313
y=\log_{\frac{1}{3}}{x}210-1

Wykres funkcji y=\log_{\frac{1}{3}}{(x-3)}+1

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Aby sporządzić wykres tej funkcji skorzystamy z wiedzy na temat przesuwania wykresu funkcji w układzie współrzędnych o dany wektor. Funkcja y=f(x) przesunięta w układzie współrzędnych o wektor \vec{u}=[p,q] ma postać y-q=f(x-p). Przenieśmy jedność na drugą stronę i porównajmy wzory:

y=\log_{\frac{1}{3}}{(x-3)}+1 \\ y-1=\log_{\frac{1}{3}}{(x-3)} \\ y-q=f(x-p) tło tło tło tło

Wystarczy więc wykres funkcji y=\log_{\frac{1}{3}}{x} przesunąć o wektor \vec{u}=[p,q]=[3,1]

Sporządzamy tabelkę zmienności funkcji, a potem wykres:

x1/91/313
y=\log_{\frac{1}{3}}{x}210-1
Wykres funkcji y=\log_{\frac{1}{3}}{(x-3)}+1

© medianauka.pl, 2009-12-09, ZAD-419

Zadania podobne

kulkaZadanie - Sporządzić wykres funkcji wykładniczej
Sporządzić wykres funkcji y=(\frac{1}{2})^{x-5}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Sporządzić wykres funkcji wykładniczej
Sporządzić wykres funkcji y=(\sqrt{3})^{2x+6}+1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - sporządzanie wykresu funkcji logarytmicznej
Naszkicować wykres funkcji y=\log_{2}{4x}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - szkicowanie wykresu funkcji logarytmicznej
Naszkicować wykres funkcji y=\log_{\frac{1}{2}}{(\sqrt{2}x+2\sqrt{2})}+1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji z wartością bezwzględną y=1/|x+2|-3
Sporządzić wykres funkcji f(x)=\frac{1}{|x+2|}-3.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji homograficznej y=(x-3)/(x-4)
Sporządzić wykres funkcji y=\frac{x-3}{x-4}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Wykres funkcji homograficznej y=(-4x+7)/(2x-2)
Sporządzić wykres funkcji:
y=\frac{-4x+7}{2x-2}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 29, matura 2014
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f, który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem y=1/x dla każdej liczby rzeczywistej x≠0.
rysunek do zadania 29, matura 2014
a) Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji f są większe od 0.
b) Podaj miejsce zerowe funkcji g określonej wzorem g(x)=f(x-3).

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.