Zadanie - dziedzina funkcji logarytmicznej


Wyznaczyć dziedzinę funkcji y=\log_{\frac{1}{2}}{\frac{x}{x+2}}

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

Warunek 1:

x+2\neq 0 \Leftrightarrow x\neq -2

Warunek 2:

\frac{x}{x+2}>0 \\ x(x+2)>0
Wykres pomocniczy
x\in (-\infty;-2)\cup (0;+\infty)

Określenie dziedziny:

\begin{cases} x\neq -2 \\ x\in (-\infty;-2)\cup (0;+\infty) \end{cases} \Leftrightarrow x\in (-\infty;-2)\cup (0;+\infty)

Dziedziną rozpatrywanej funkcji jest zbiór (-\infty;-2)\cup (0;+\infty)


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

1) Po pierwsze wartość mianownika ułamek, który występuję pod logarytmem musi być różna od zera. Zatem mamy pierwszy warunek:

x+2\neq 0 \\ x\neq -2

2) Po drugie: elementarna funkcja logarytmiczna jest określona dla R+. Czyli wartość pod logarytmem musi być większa od zera. Mamy zatem warunek:

\frac{x}{x+2}>0 \\ x(x+2)>0

Iloraz zastąpiliśmy iloczynem, gdyż znak ilorazu dwóch dowolnych liczb jest taki sam, jak znak iloczynu tych liczb. Mamy więc do rozwiązania nierówność kwadratową. Mamy postać iloczynową trójmianu, czyli (x-x1)(x-x2), więc można odczytać pierwiastki. Są to liczby 0 i -2 (trójmian można zapisać tak: (x-0)[x-(-2)]). Ramiona paraboli skierowane są w górę, więc po naszkicowaniu wykresu trójmianu możemy odczytać rozwiązanie.

Wykres pomocniczy

Odczytujemy z wykresu, że trójmian kwadratowy (a zatem także nasz iloraz) przyjmuje wartości dodatnie dla x\in (-\infty;-2)\cup (0;+\infty).

Aby określić dziedzinę naszej funkcji należy uwzględnić oba warunki:

\begin{cases} x\neq -2 \\ x\in (-\infty;-2)\cup (0;+\infty) \end{cases}

Oba jednocześnie są spełnione, gdy (-\infty;-2)\cup (0;+\infty)

ksiązki Odpowiedź

Dziedziną funkcji y=\log_{\frac{1}{2}}{\frac{x}{x+2}} jest zbiór: (-\infty;-2)\cup (0;+\infty)

© medianauka.pl, 2009-12-06, ZAD-416

Zadania podobne

kulkaZadanie - dziedzina funkcji logarytmicznej
Wyznaczyć dziedzinę funkcji y=\log(5x^2-3x+1)

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - określanie dziedziny funkcji logarytmicznej
Wyznaczyć dziedzinę funkcji y=\log_{(-x^2+2x)}{(x^3-x^2)}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.