Zadanie - wykres funkcji homograficznej y=(x-3)/(x-4)


Sporządzić wykres funkcji y=\frac{x-3}{x-4}

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

y=\frac{x-3-1+1}{x-4} \\ y=\frac{x-4+1}{x-4} \\ y=\frac{x-4}{x-4}+\frac{1}{x-4} \\ y=1+\frac{1}{x-4}\\ y-1=\frac{1}{x-4}
y-q=f(x-p)\\ y-1=\frac{1}{x-4} \\ p=4, \ q=1

Tabelka zmienności funkcji dla funkcji elementarnej y=1/x

x-2-1-1/21/212
f(x)-1/2-1-2211/2

Wykres funkcji y=(x-3)/(x-4)

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Mamy do czynienia z funkcją homograficzną. Jej wykresem jest hiperbola. Zwykle w takich przypadkach dzielimy wielomiany występujące w liczniku i mianowniku, jednak tutaj możemy zastosować prostszą metodę. Do licznika dodajemy liczbę 0=-1+1 i dostajemy wówczas:

y=\frac{x-3-1+1}{x-4} \\ y=\frac{x-4+1}{x-4} \\ y=\frac{x-4}{x-4}+\frac{1}{x-4} \\ y=1+\frac{1}{x-4}\\ y-1=\frac{1}{x-4} tło

Aby naszkicować wykres tej funkcji skorzystamy z wiedzy na temat przesuwania wykresu funkcji w układzie współrzędnych o zadany wektor.

Wykres funkcji y=f(x) przesunięty w układzie współrzędnych o wektor [p,q] ma wzór:

y-q=f(x-p)

Jeżeli f(x)=\frac{1}{x}, to f(x-p)=\frac{1}{x-p}. Zapiszemy naszą funkcję w następującej postaci:

y-q=f(x-p)\\ y-1=\frac{1}{x-4} \\ p=4, \ q=1

Wystarczy więc przesunąć wykres funkcji y=1/x w układzie współrzędnych o wektor [4,1].

Poniżej tabelka zmienności funkcji dla funkcji elementarnej y=1/x

x-2-1-1/21/212
f(x)-1/2-1-2211/2

Sporządzamy wykres funkcji y=\frac{x-3}{x-4}:

Wykres funkcji y=(x-3)/(x-4)

© medianauka.pl, 2009-12-30, ZAD-466

Zadania podobne

kulkaZadanie - Sporządzić wykres funkcji wykładniczej
Sporządzić wykres funkcji y=(\frac{1}{2})^{x-5}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Sporządzić wykres funkcji wykładniczej
Sporządzić wykres funkcji y=(\sqrt{3})^{2x+6}+1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji logarytmicznej
Naszkicować wykres funkcji y=\log_{\frac{1}{3}}{(x-3)}+1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - sporządzanie wykresu funkcji logarytmicznej
Naszkicować wykres funkcji y=\log_{2}{4x}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - szkicowanie wykresu funkcji logarytmicznej
Naszkicować wykres funkcji y=\log_{\frac{1}{2}}{(\sqrt{2}x+2\sqrt{2})}+1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wykres funkcji z wartością bezwzględną y=1/|x+2|-3
Sporządzić wykres funkcji f(x)=\frac{1}{|x+2|}-3.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - Wykres funkcji homograficznej y=(-4x+7)/(2x-2)
Sporządzić wykres funkcji:
y=\frac{-4x+7}{2x-2}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 29, matura 2014
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f, który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem y=1/x dla każdej liczby rzeczywistej x≠0.
rysunek do zadania 29, matura 2014
a) Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji f są większe od 0.
b) Podaj miejsce zerowe funkcji g określonej wzorem g(x)=f(x-3).

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.