Test

TEST - Nierówność logarytmiczna

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 5
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z tematu
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanym na łamach naszego portalu pojedynczym artykule.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Nierównością logarytmiczną nie jest:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Dziedziną nierówności jest:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Dziedziną nierówności jest:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Rozwiązaniem nierówności jest: jest zbiór
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Rozwiązaniem nierówności jest: jest zbiór

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.