Test

TEST - Nierówność wykładnicza

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 6
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z tematu
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanym na łamach naszego portalu pojedynczym artykule.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Nierównością wykładniczą nie jest:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Rozwiązaniem nierówności: 2x<25 jest:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Rozwiązaniem nierówności: 0.6x<0.65 jest:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Rozwiązaniem nierówności: 8x<1 jest:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Rozwiązaniem nierówności 4x> -4 jest
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Rozwiązaniem nierówności 2x< -2 jest

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.