Zadanie - okrąg opisany na trójkącie

Treść zadania:

Znaleźć środek okręgu opisanego na trójkącie \(ABC\), gdzie \(A=(2,0), B=(1,2), C=(-2,-1)\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Sporządzamy szkic, na którym zaznaczamy symetralne dwóch boków trójkąta (nie musimy analizować trzech symetralnych, gdyż i tak wszystkie przecinają się w tym samym punkcie, który jest środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie).

Szkic do zadania

Szukamy punktu przecięcia się symetralnych (zaznaczonych na rysunku kolorem pomarańczowym). Dane są tylko wierzchołki. Musimy zatem znaleźć równania prostych zawierających boki trójkąta, środki tych boków, następnie równania symetralnych i rozwiązać układ tych równań.

Szukamy prostej wyznaczonej przez punkty \(A,B,\) podstawiając ich współrzędne do równania kierunkowego prostej:

y=a_1x+b_1\\ A=(2,0),\ B=(1,2)\\ \begin{cases}2=a_1\cdot 1+b_1\\ 0=a_1\cdot 2+b_1\end{cases}\\ \underline{- \ \ \begin{cases}2=a_1+b_1\\ 0=2a_1+b_1\end{cases}}\\ 2=-a_1\\ a_1=-2\\ 2=-2+b_1\\ b_1=4\\ y=-2x+4

Szukamy prostej wyznaczonej przez punkty \(A,C\), podstawiając ich współrzędne do równania kierunkowego prostej:

y=a_2x+b_2\\ A=(2,0),\ C=(-2,-1)\\ \begin{cases}0=a_2\cdot 2+b_2\\ -1=a_2\cdot (-2)+b_2\end{cases}\\ \underline{- \ \ \begin{cases}0=2a_2+b_2\\ -1=-2a_2+b_2\end{cases}}\\ 1=4a_2/:4\\ a_2=\frac{1}{4}\\ 0=2\cdot \frac{1}{4}+b_2\\ b_2=-\frac{1}{2}\\ y=\frac{1}{4}x-\frac{1}{2}

Szukamy środków boków trójkąta korzystając ze wzoru na środek odcinka \(S(x_s,y_s)\), wyznaczonego przez punkty \(A,B\):

\(x_S=\frac{x_A+x_B}{2}\)

\(y_S=\frac{y_A+y_B}{2}\)


Mamy więc dla odcinka \(AB\):

\(x_{AB}=\frac{2+1}{2}=\frac{3}{2}\)

\(y_{AB}=\frac{0+2}{2}=1\)

Symetralna \(m\) przechodzi przez środek odcinka \(AB\), który właśnie wyznaczyliśmy i jest prostopadła do prostej zawierającej odcinek \(AB\). Współczynniki kierunkowe prostych prostopadłych spełniają warunek:

\(a_1=-\frac{1}{a_2}\)

Mamy więc

\(m: \ y=a_mx+b_m\)

\(a_m=-\frac{1}{a_1}=-\frac{1}{-2}=\frac{1}{2}\)

\(y=\frac{1}{2}x+b_m\)

\(S_{AB}=(\frac{3}{2},1)\)

\(1=\frac{3}{2}\cdot \frac{1}{2}x+b_m\)

\(b_m=1-\frac{3}{4}\)

\(b_m=\frac{1}{4}\)

\(y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\)

Podobne rachunki wykonujemy dla symetralnej \(n\):

\(x_{AC}=\frac{2+(-2)}{2}=0\)

\(y_{AC}=\frac{0-1}{2}=-\frac{1}{2}\)

\(n: \ y=a_nx+b_n\)

\(a_n=-\frac{1}{a_2}=-\frac{1}{\frac{1}{4}}=-4\)

\(y=-4x+b_n\)

\(S_{AC}=(0,-\frac{1}{2})\)

\(-\frac{1}{2}=-4\cdot 0+b_n\)

\(b_n=-\frac{1}{2}\)

\(y=-4x-\frac{1}{2}\)

Mamy równania symetralnych, szukamy ich punktu przecięcia, rozwiązując układ równań:

\begin{cases}y=-4x-\frac{1}{2}\\ y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4} \end{cases}\\ -4x-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}/\cdot 4\\ -16x-2=2x+1\\ -16x-2x=3\\ -18x=3/:(-18)\\ x=-\frac{1}{6}\\ y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\\ y=\frac{1}{2}\cdot (-\frac{1}{6})+\frac{1}{4}\\ y=-\frac{1}{12}+\frac{3}{12}\\ y=\frac{2}{12}\\ y=\frac{1}{6}\\ O=(-\frac{1}{6}, \frac{1}{6})

ksiązki Odpowiedź

\(O=(-\frac{1}{6}, \frac{1}{6})\)

© medianauka.pl, 2011-02-16, ZAD-1164

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne

Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.