Zadanie - dominanta, wyznaczanie dominanty

Treść zadania:

Zbiór \(P\) określamy tak, że dodajemy do niego wszystkie podzielniki liczby \(10\), potem wszystkie podzielniki liczby \(11\) i tak dalej, aż na końcu dodajemy do tego zbioru wszystkie podzielniki liczby \(50\). Określić dominantę tego zbioru.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Najpierw wypisujemy wszystkie podzielniki liczby 10 czyli: {1,2,5,10}, potem liczby 11: {1,11}, liczby 12: {1,2,3,4,6,12} i zauważamy, że:

za każdym razem dodajemy do zbioru liczbę 1, a pozostałe liczby rzadziej. Podzielnik 2 będzie dodawany tylko w przypadku liczb parzystych, a kolejne jeszcze rzadziej. W efekcie liczba 1 będzie najczęściej występującą liczbą w zbiorze \(P\), którego nawet nie musimy określać. Dominanta D, jest to wartość, która występuje w zestawie danych najczęściej, więc:

ksiązki Odpowiedź

D=1

© medianauka.pl, 2011-09-01, ZAD-1426

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne

©® Media Nauka 2008-2023 r.