Zadanie - dominanta, wyznaczanie dominanty


Zbiór P określamy tak, że dodajemy do niego wszystkie podzielniki liczby 10, potem wszystkie podzielniki liczby 11 i tak dalej, aż na końcu dodajemy do tego zbioru wszystkie podzielniki liczby 50. Określić dominantę tego zbioru.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Najpierw wypisujemy wszystkie podzielniki liczby 10 czyli: {1,2,5,10}, potem liczby 11: {1,11}, liczby 12: {1,2,3,4,6,12} i zauważamy, że:

za każdym razem dodajemy do zbioru liczbę 1, a pozostałe liczby rzadziej. Podzielnik 2 będzie dodawany tylko w przypadku liczb parzystych, a kolejne jeszcze rzadziej. W efekcie liczba 1 będzie najczęściej występującą liczbą w zbiorze P, którego nawet nie musimy określać. Dominanta D, jest to wartość, która występuje w zestawie danych najczęściej, więc:

ksiązki Odpowiedź

D=1

© medianauka.pl, 2011-09-01, ZAD-1426

Zadania podobne
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.