logo

Dominanta (wartość modalna)

Definicja Definicja

Dominanta D (wartość modalna) zestawu danych statystycznych jest to wartość, która występuje w zestawie danych najczęściej. Jeżeli w zestawie występuje kilka danych z najwyższą częstością, to przyjmujemy, że każda z nich jest dominantą. Jeżeli wszystkie dane występują z tą samą liczebnością , to przyjmujemy, że zestaw danych nie ma dominanty.

Przykład Przykład

Wyznacz dominantę zestawu liczb:

a) 1,4,3,2,5,3,2,3,4,4
b) 2,4,5,4,7,6,4,4,2
c) 1,2,3,4,2,1,4,3,5,5,8,8

W zestawie a) najczęściej powtarza się liczba 4, bo 3 razy i liczba 3, która występuje w zestawie również 3 razy. Zatem D∈{3,4}.

W zestawie b) liczb czwórka występuje najczęściej, więc D=4.

W zestawie c) wszystkie dane pojawiają się tak samo często, więc mediana nie występuje.
© medianauka.pl, 2011-08-13, ART-1422


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zadania związane z tematem:
Dominanta

zadanie-ikonka Zadanie - dominanta, wyznaczanie dominanty
Zbiór P określamy tak, że dodajemy do niego wszystkie podzielniki liczby 10, potem wszystkie podzielniki liczby 11 i tak dalej, aż na końcu dodajemy do tego zbioru wszystkie podzielniki liczby 50. Określić dominantę tego zbioru.

Pokaż rozwiązanie zadaniaInne zagadnienia z tej lekcji

Średnia arytmetycznaŚrednia arytmetyczna
Wzór na średnią arytmetyczną. Średniej arytmetycznej używamy wówczas, kiedy opracowując dane statystyczne chcemy scharakteryzować pewien cały ich zestaw.
Średnia ważonaŚrednia ważona
Średniej ważonej używamy, gdy opracowując dane chcemy scharakteryzować pewien cały ich zestaw i dodatkowo pewne dane mają większe znaczenie od innych.
MedianaMediana
Mediana dzieli zestaw danych na dwie części, jedną zawierającą dane nie większe, a druga - nie mniejsze od mediany.
Wariancja i odchylenie standardoweWariancja i odchylenie standardowe
Definicja wariancji oraz odchylenia standardowego.
TestTest wiedzy
Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
Polecamy w naszym sklepie

Mapa świata Puzzle
Matematyka a fizyka
Analiza matematyczna 1 i 2
kolorowe skarpetki góra lodowa
Analiza matematyczna w zadaniach Krysicki włodarski
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.