Dominanta (wartość modalna)

Dominanta \(D\) (wartość modalna) zestawu danych statystycznych jest to wartość, która występuje w zestawie danych najczęściej. Jeżeli w zestawie występuje kilka danych z najwyższą częstością, to przyjmujemy, że każda z nich jest dominantą. Jeżeli wszystkie dane występują z tą samą liczebnością , to przyjmujemy, że zestaw danych nie ma dominanty.

Przykład

Wyznacz dominantę zestawu liczb:

a) \(1,4,3,2,5,3,2,3,4,4\)
b) \(2,4,5,4,7,6,4,4,2\)
c) \(1,2,3,4,2,1,4,3,5,5,8,8\)

W zestawie a) najczęściej powtarza się liczba 4, bo 3 razy i liczba 3, która występuje w zestawie również 3 razy. Zatem D∈{3,4}.

W zestawie b) liczb czwórka występuje najczęściej, więc D=4.

W zestawie c) wszystkie dane pojawiają się tak samo często, więc dominanta nie występuje.Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1.

Zbiór \(P\) określamy tak, że dodajemy do niego wszystkie podzielniki liczby \(10\), potem wszystkie podzielniki liczby \(11\) i tak dalej, aż na końcu dodajemy do tego zbioru wszystkie podzielniki liczby \(50\). Określić dominantę tego zbioru.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2011-08-13, A-1422
Data aktualizacji artykułu: 2023-07-24©® Media Nauka 2008-2023 r.