Wartość logiczna zdania

Treść zadania:

Określ wartości logiczne zdań:

  1. \(11<12\)
  2. \(11>12\)
  3. \(254562\) jest liczbą pierwszą.
  4. Dziedziną funkcji \(y=\frac{1}{x}\) jest zbiór liczb rzeczywistych.
  5. Czy \(1\) jest większe od \(0\)?

ksiązki Rozwiązanie zadania

Aby określić wartość logiczną zdania, należy mu w sposób jednoznaczny przypisać prawdę (1) lub fałsz (0).

  1. 11<12 jest zdaniem prawdziwym, zatem wartość logiczna tego zdania wynosi 1.
  2. 11>12 jest zdaniem fałszywym, więc wartość logiczna tego zdania wynosi 0.
  3. Zdanie „254562 jest liczbą pierwszą” jest zdaniem fałszywym, gdyż żadna liczba parzysta większa od 2 nie jest liczbą pierwszą. Wartość logiczna tego zdania jest równa 0.
  4. Zdanie logiczne „Dziedziną funkcji y = 1/x jest zbiór liczb rzeczywistych” jest zdaniem fałszywym, gdyż liczba zero nie należy do dziedziny tej funkcji. Wartość logiczna tego zdania jest równa 0.
  5. Zdanie „Czy 1 jest większe od 0?” w ogóle nie jest zdaniem logicznym, gdyż jest to zdanie pytające.

© medianauka.pl, 2023-02-05, ZAD-4686

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne

©® Media Nauka 2008-2023 r.