Wartość logiczna zdania


Określ wartości logiczne zdań:

  1. 11<12
  2. 11>12
  3. 254562 jest liczbą pierwszą.
  4. Dziedziną funkcji y = 1/x jest zbiór liczb rzeczywistych.
  5. Czy 1 jest większe od 0?

ksiązki Rozwiązanie zadania

Aby określić wartość logiczną zdania, należy mu w sposób jednoznaczny przypisać prawdę (1) lub fałsz (0).

  1. 11<12 jest zdaniem prawdziwym, zatem wartość logiczna tego zdania wynosi 1.
  2. 11>12 jest zdaniem fałszywym, więc wartość logiczna tego zdania wynosi 0.
  3. Zdanie „254562 jest liczbą pierwszą” jest zdaniem fałszywym, gdyż żadna liczba parzysta większa od 2 nie jest liczbą pierwszą. Wartość logiczna tego zdania jest równa 0.
  4. Zdanie logiczne „Dziedziną funkcji y = 1/x jest zbiór liczb rzeczywistych” jest zdaniem fałszywym, gdyż liczba zero nie należy do dziedziny tej funkcji. Wartość logiczna tego zdania jest równa 0.
  5. Zdanie „Czy 1 jest większe od 0?” w ogóle nie jest zdaniem logicznym, gdyż jest to zdanie pytające.

© medianauka.pl, 2023-02-05, ZAD-4686

Zadania podobne
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.