Równoważność


Określ wartość logiczną zdań:

A. (π∈R ) ⇔ (2<6)

B. (3<1) ⇔ (2<6)

C. (3<1) ⇔ (6<2)

D. (1-1=0) ⇔ (1+1=0)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Korzystamy z tabeli wartości logicznych równoważności:

p q p ⇔ q
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

\(\underbrace{\underbrace{(π∈R)}_{prawda} \Leftrightarrow\underbrace{(2<6)}_{prawda}}_{prawda} \)

\(\underbrace{\underbrace{(3<1)}_{fałsz} \Leftrightarrow \underbrace{(2<6)}_{prawda}}_{fałsz} \)

\(\underbrace{\underbrace{(3<1)}_{fałsz} \Leftrightarrow \underbrace{(6<2)}_{fałsz}}_{prawda} \)

\(\underbrace{\underbrace{(1-1=0)}_{prawda} \Leftrightarrow \underbrace{(1+1=0)}_{fałsz}}_{fałsz} \)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedzi:

A. Prawda.

B. Fałsz.

C. Prawda.

D. Fałsz.


© medianauka.pl, 2023-02-08, ZAD-4692

Zadania podobne
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.