Równoważność

Treść zadania:

Określ wartość logiczną zdań:

A. \((\pi \in \mathbb{R} ) \Leftrightarrow (2<6)\)

B. \((3<1) \Leftrightarrow (2<6)\)

C. \((3<1) \Leftrightarrow (6<2)\)

D. \((1-1=0) \Leftrightarrow (1+1=0)\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Korzystamy z tabeli wartości logicznych równoważności:

p q p ⇔ q
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

\(\underbrace{\underbrace{(π∈R)}_{prawda} \Leftrightarrow\underbrace{(2<6)}_{prawda}}_{prawda} \)

\(\underbrace{\underbrace{(3<1)}_{fałsz} \Leftrightarrow \underbrace{(2<6)}_{prawda}}_{fałsz} \)

\(\underbrace{\underbrace{(3<1)}_{fałsz} \Leftrightarrow \underbrace{(6<2)}_{fałsz}}_{prawda} \)

\(\underbrace{\underbrace{(1-1=0)}_{prawda} \Leftrightarrow \underbrace{(1+1=0)}_{fałsz}}_{fałsz} \)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedzi:

A. Prawda.

B. Fałsz.

C. Prawda.

D. Fałsz.


© medianauka.pl, 2023-02-08, ZAD-4692

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne

Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.