Kwantyfikatory

Treść zadania:

Zapisz za pomocą kwantyfikatorów następujące zdania logiczne:

A. Dla każdego \(x\) należącego do zbioru liczb rzeczywistych oraz \(y\) należącego do zbioru liczb rzeczywistych wyrażenie \((x-y)^4\) jest nieujemne.

B. Dla każdego \(x\) należącego do zbioru liczb rzeczywistych istnieje \(y\) należące do zbioru liczb rzeczywistych takie, że suma \(x\) i \(y\) jest równa \(-1\).

C. Istnieje takie \(n\), należące do zbioru liczb naturalnych, że \(n\) jest podzielne przez \(13\).

D. Istnieje takie \(x\) należące do przedziału \((-10;10)\), dla którego \(x^2-1=0\).

E. Nie istnieje takie \(x\) należące do przedziału \((-1;1)\), dla którego \(x^2-1=0\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Zapisujemy kolejno przedstawione zdania z użyciem kwantyfikatorów:

A. \(\underset{x\in \mathbb{R}}\forall \underset{y\in \mathbb{R}}\forall (x-y)^2\geq 0 \)

B. \(\underset{x\in \mathbb{R}}\forall \underset{y\in \mathbb{R}}\exists x+y=1 \)

C. \( \underset{n\in \mathbb{N}}\exists 13|n \)

D. \( \underset{x\in (-10;10)}\exists x^2-1=0 \)

D. \( \underset{x\in (-1;1)}\nexists x^2-1=0 \) lub \( \sim \underset{x\in (-1;1)}\exists x^2-1=0 \)


© medianauka.pl, 2023-02-11, ZAD-4697

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne

Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.