Kwantyfikatory


Zapisz za pomocą kwantyfikatorów następujące zdania logiczne:

A. Dla każdego x należącego do zbioru liczb rzeczywistych oraz y należącego do zbioru liczb rzeczywistych wyrażenie (x-y)4 jest nieujemne.

B. Dla każdego x należącego do zbioru liczb rzeczywistych istnieje y należące do zbioru liczb rzeczywistych taki, że suma x i y jest równa -1.

C. Istnieje takie n, należące do zbioru liczb naturalnych, że n jest podzielne przez 13.

D. Istnieje takie x należące do przedziału (-10;10), dla którego x2-1 = 0.

E. Nie istnieje takie x należące do przedziału (-1;1), dla którego x2-1 = 0.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Zapisujemy kolejno przedstawione zdania z użyciem kwantyfikatorów:

A. \(\underset{x\in \mathbb{R}}\forall \underset{y\in \mathbb{R}}\forall (x-y)^2\geq 0 \)

B. \(\underset{x\in \mathbb{R}}\forall \underset{y\in \mathbb{R}}\exists x+y=1 \)

C. \( \underset{n\in \mathbb{N}}\exists 13|n \)

D. \( \underset{x\in (-10;10)}\exists x^2-1=0 \)

D. \( \underset{x\in (-1;1)}\nexists x^2-1=0 \) lub \( \sim \underset{x\in (-1;1)}\exists x^2-1=0 \)


© medianauka.pl, 2023-02-11, ZAD-4697

Zadania podobne
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.