Zadanie - wartość wielomianu

Treść zadania:

Dany jest wielomian: \(A(x)=x^3-x^2+x-1\). Obliczyć \(A(-1), \ A(2),\ A(\sqrt{2}), A(-\sqrt[3]{2})\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Obliczenie wartości wielomianu sprowadza się do podstawienia za niewiadomą danej liczby.

Obliczamy więc kolejne wartości wielomianu \(A(x)\) i otrzymujemy następujące wyniki:

\(A(x)=x^3-x^2+x-1\)

\(A(-1)=(-1)^3-(-1)^2+(-1)-1=-1-1-1-1=-4\)

\(A(2)=2^3-2^2+2-1=8-4+2-1=5\)

\(A(\sqrt{2})=(\sqrt{2})^3-(\sqrt{2})^2+\sqrt{2}-1=2\sqrt{2}-2+\sqrt{2}-1=3\sqrt{2}-3\)

\(A(-\sqrt[3]{2})=(-\sqrt[3]{2})^3-(-\sqrt[3]{2})^2+(-\sqrt[3]{2})-1=\)

\(=-\sqrt[3]{2^3}-\sqrt[3]{2^2}-\sqrt[3]{2}-1=-2-\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{2}-1=-3-\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{2}\)


© medianauka.pl, 2010-01-30, ZAD-556

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne

Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.