Zadanie - wielomian dwóch zmiennych


Dany jest wielomian W(x,y)=2x^2y^3+3x-4y^3-xy. Określić stopień wielomianu oraz obliczyć wartości W(1,-1), W(\sqrt{2},\sqrt{3})

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

st. W(x,y)=5

W(x,y)=2x^2y^3+3x-4y^3-xy\\ W(1,-1)=-2+3+4+1=6 \\ W(\sqrt{2},\sqrt{3})=2\cdot (\sqrt{2})^2\cdot (\sqrt{3})^3+3\cdot \sqrt{2}-4\cdot (\sqrt{3})^3-\sqrt{2}\cdot (\sqrt{3})=\\ =2\cdot 2\cdot 3\sqrt{3}+3\sqrt{2}-4\cdot 3\sqrt{3}-\sqrt{6}=\cancel{12\sqrt{3}}+3\sqrt{2}-\cancel{12\sqrt{3}}-\sqrt{6}=\\ =3\sqrt{2}-\sqrt{6}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Stopień wielomianu dwóch zmiennych jest to najwyższy ze stopni wyrazów tego wielomianu. Jeżeli analizujemy kolejne wyrazy wielomianu axmyn, to liczbę n+m nazywamy stopniem jednomianu dwóch zmiennych (tego wyrazu).

W(x,y)=2x^2y^3+3x-4y^3-xy tło

Zaznaczono na żółto jednomian o najwyższym stopniu, równym 5 (2+3=5). Kolejne jednomiany są w stopniach: pierwszym (3x), trzecim (4y3) i drugim (xy). Zatem liczba 5 jest stopniem wielomianu W(x,y).

Obliczamy teraz wartości wielomianu, podstawiając za zmienne x i y odpowiednie liczby:

W(x,y)=2x^2y^3+3x-4y^3-xy\\ W(1,-1)=2\cdot 1^2\cdot (-1)^3+3\cdot 1-4\cdot (-1)^3-1\cdot (-1)=\\ =-2+3+4+1=6 \\ W(\sqrt{2},\sqrt{3})=2\cdot (\sqrt{2})^2\cdot (\sqrt{3})^3+3\cdot \sqrt{2}-4\cdot (\sqrt{3})^3-\sqrt{2}\cdot (\sqrt{3})=\\ =2\cdot 2\cdot 3\sqrt{3}+3\sqrt{2}-4\cdot 3\sqrt{3}-\sqrt{6}=\cancel{12\sqrt{3}}+3\sqrt{2}-\cancel{12\sqrt{3}}-\sqrt{6}=\\ =3\sqrt{2}-\sqrt{6}tło

© medianauka.pl, 2010-02-01, ZAD-566

Zadania podobne
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.