explode w PHP

Funkcja explode w PHP dzieli zmienną tekstową na części w oparciu o zdefiniowany tekstowy separator i z części tych tworzy tablicę. Funkcja ta ma odwrotne działanie do implode.

Składnia

explode(string $separator, string $tekst [,int $limit]): array

Parametry

ParametrOpis
$separator Tekst jaki ma zostać użyty jako separator, czyli znak oddzielający poszczególne fragmenty tekstu.
$tekst Zmienna tekstowa, której fragmenty mają zostać podzielone na fragmenty i przypisane do kolejnych elementów tablicy wynikowej.
$limit Zwraca tylko tyle elementów ile zawiera zmienna limit licząc od przodu (lewej). W przypadku podania ujemnej liczby limit określa wyjątek liczby elementów z końca ciągu (z prawej).

Przykład 1

<?php
$warzywa = "fasola,ogórek,marchew,por";
echo $warzywa.'

'; $tablica = explode(",", $warzywa); echo $tablica[0].'
'; echo $tablica[1].'
'; echo $tablica[2].'
'; echo $tablica[3].'
'; ?>

W powyższym przykładzie definiujemy zmienną tekstową, w której po przecinku wypisujemy nazwy warzyw. Dzięki funkcji explode zmienną tę możemy podzielić na składniki, które są oddzielone przecinkiem i przechowywać w tablicy każdy element osobno.

Przykład 2

A oto szczególne i ciekawe przypadki działania funkcji explode.

<?php
$t1 = "PHP";
$t2 = "PHP-JAVA";
$t3 = '-';
var_dump(explode('-',$t1));
echo '<br>';
var_dump(explode('-',$t2));
echo '<br>';
var_dump(explode('-',$t3)); ?>

Dlaczego ten przykład jest ciekawy?

W pierwszej zmiennej nie mamy separatora "-", więc explode nie ma czego dzielić i w wyniku otrzymujemy całą zmienną jako jeden element tablicy wynikowej.

Drugi przypadek jest klasyczny.

Trzeci zawiera tylko separator. Co otrzymaliśmy? Dwa elementy tablicy ze znakami pustymi. Bo to właśnie oddziela separator.

© medianauka.pl, 2021-11-26, A-4279
Data aktualizacji artykułu: 2024-06-29Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.