explode w PHP

Funkcja explode w PHP dzieli zmienną tekstową na części w oparciu o zdefiniowany tekstowy separator i z części tych tworzy tablicę. Funkcja ta ma odwrotne działanie do implode.

Składnia

explode(string $separator, string $tekst [,int $limit]): array

Parametry

ParametrOpis
$separator Tekst jaki ma zostać użyty jako separator, czyli znak oddzielający poszczególne fragmenty tekstu.
$tekst Zmienna tekstowa, której fragmenty mają zostać podzielone na fragmenty i przypisane do kolejnych elementów tablicy wynikowej.
$limit Zwraca tylko tyle elementów ile zawiera zmienna limit licząc od przodu (lewej). W przypadku podania ujemnej liczby limit określa wyjątek liczby elementów z końca ciągu (z prawej).

Przykład 1

<?php
$warzywa = "fasola,ogórek,marchew,por";
echo $warzywa.'

'; $tablica = explode(",", $warzywa); echo $tablica[0].'
'; echo $tablica[1].'
'; echo $tablica[2].'
'; echo $tablica[3].'
'; ?>

W powyższym przykładzie definiujemy zmienną tekstową, w której po przecinku wypisujemy nazwy warzyw. Dzięki funkcji explode zmienną tę możemy podzielić na składniki, które są oddzielone przecinkiem i przechowywać w tablicy każdy element osobno.

Przykład 2

A oto szczególne i ciekawe przypadki działania funkcji explode.

<?php
$t1 = "PHP";
$t2 = "PHP-JAVA";
$t3 = '-';
var_dump(explode('-',$t1));
echo '<br>';
var_dump(explode('-',$t2));
echo '<br>';
var_dump(explode('-',$t3)); ?>

Dlaczego ten przykład jest ciekawy?

W pierwszej zmiennej nie mamy separatora "-", więc explode nie ma czego dzielić i w wyniku otrzymujemy całą zmienną jako jeden element tablicy wynikowej.

Drugi przypadek jest klasyczny.

Trzeci zawiera tylko separator. Co otrzymaliśmy? Dwa elementy tablicy ze znakami pustymi. Bo to właśnie oddziela separator.

© medianauka.pl, 2021-11-26, ART-4279

Polecamy w naszym sklepie

Matematyka konkretna
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Kolorowe skarpetki Miasto
kolorowe skarpetki góra lodowa
Kolorowe skarpetki Kostka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.