implode w PHP

Funkcja implode w PHP łączy elementy tablicy w zmienną tekstową, której poszczególne fragmenty będą oddzielone separatorem (znakiem oddzielającym). Funkcja ta ma odwrotne działanie do explode.

Składnia

implode(string $separator, array $tablica): string

Parametry

ParametrOpis
$separator Tekst jaki ma zostać użyty jako separator, czyli znak oddzielający poszczególne fragmenty tekstu.
$tablica tablica, której elementy należy połączyć w jeden ciąg tekstowy.

Przykład 1

<?php
$warzywa = array("fasola","ogórek","marchew","por");
var_dump($warzywa).'<br><br>';
$tekst = implode("/", $warzywa);
echo '<br><br>'.$tekst; ?>

W powyższym przykładzie definiujemy tablicę, a następnie wszystkie elementy tej tablicy łączymy w tekst, w którym nazwy warzyw oddzielamy ukośnikiem.

© medianauka.pl, 2021-11-26, A-4280©® Media Nauka 2008-2023 r.