iconv_strlen w PHP

Funkcja iconv_strlen w PHP zwraca liczbę znaków w tekście.

Podobne funkcje to: strlen lub mb_strlen.

Składnia

iconv_strlen(string $tekst [,$kodowanie]):int

Parametry

ParametrOpis
$tekst Tekst (łańcuch) ujęty w apostrofy lub cudzysłów, dowolne wyrażenie tekstowe lub zmienna typu tekstowego.
$kodowanie Parametr opcjonalny, określa rodzaj kodowania znaków, jaki ma być wzięty pod uwagę., np. 'UTF-8'. Brak parametru oznacza przyjęcie wewnętrznego kodowania.

Uwaga: funkcja iconv_strlen zwraca wartość zero dla pustego ciągu znaków.

Przykład 1

Przykład ten ilustruje wykorzystanie funkcji na słowach bez polskich znaków i z polskimi znakami. Mamy tu porównanie działania funkcji strlen i iconv_strlen oraz mb_strlen. W dokumencie celowo nie określono kodowania znaków, aby pokazać różnice w działaniu funkcji.

<?php
$tekst="Wyraz";
echo "Słowo 'Wyraz' składa się z ".strlen($tekst).' znaków (bajtów). (Wynik działania funkcji strlen)<br>';
echo "Słowo 'Wyraz' składa się z ".mb_strlen($tekst,'UTF-8').' znaków. (Wynik działania funkcji mb_strlen)<br>';
echo "Słowo 'Wyraz' składa się z ".iconv_strlen($tekst).' znaków. (Wynik działania funkcji iconv_strlen)<br><br>';
$tekst="Przykład";
echo "Słowo 'Przykład' składa się z ".strlen($tekst).' znaków (bajtów). (Wynik działania funkcji strlen)<br>';
echo "Słowo 'Przykład' składa się z ".mb_strlen($tekst,'UTF-8').' znaków. (Wynik działania funkcji mb_strlen)<br>';
echo "Słowo 'Przykład' składa się z ".iconv_strlen($tekst).' znaków. (Wynik działania funkcji iconv_strlen)'; ?>
© medianauka.pl, 2021-11-13, ART-4250Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.