Kałamarnica zwyczajna, kalmar pospolity

Kalmar pospolity, kałamarnica zwyczajna, loligo, płetwik (Loligo vulgaris) to gatunek głowonoga z rodziny Loliginidae. Ciało nagie, torpedowate, zaostrzone, z płetwami, czerwonawe. Posiada 10 ramion. Posiada wewnątrz płaszcza chitynową muszlę w kształcie płytki.

To kalmar jadalny, masowo odławiany do celów konsumpcyjnych.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Kałamarnica zwyczajna, kalmar pospolity (Loligo vulgaris)

© Picture Partners – stock.adobe.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

Występuje w Morzu Śródziemnym i Atlantyku do głębokości 500 m. Pojawia się czasem w Bałtyku.

Tryb życia i zachowanie

Podczas pływania ramiona układają się w poziomie.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi około 20-100 cm.

Pożywienie

Poluje na małe rybki.

Ochrona i zagrożenia DD

W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych ze względu na brak danych nie określono statusu zagrożenia wymarciem dla tego gatunku.

Synonimy

W literaturze można spotkać następujące synonimy dla określenia nazwy tego gatunku:


Pokrewne gatunki bezkręgowcówBibliografia

Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:

  • IUCN – Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
  • Czesław Jura – Bezkręgowce, ISBN 83-01-12043-6, PWN 1996
  • Praca zbiorowa – Mały Słownik Zoologiczny Bezkręgowce, ISBN 83-214-0428-6, Wiedza Powszechna 1984

© medianauka.pl, 2023-12-02, GAT-638888
©® Media Nauka 2008-2023 r.