Karta pracy - Dodawanie z mapą

Karta pracy Dodawanie z mapą
Szkoła podstawowa
Klasa 3
MATEMATYKA


Krótki opis

Obok mapy opisano odległości między miastami. Oblicz długości tras wycieczek, oznaczonych kolorami.

Cel

Ćwiczenie w dodawaniu liczb w zakresie od 1 do 1000 na przykładzie obliczania długości tras na mapie.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta237.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2020-12-19


©® Media Nauka 2008-2023 r.