Karta pracy - Odejmowanie z mapą

Karta pracy Odejmowanie z mapą
Szkoła podstawowa
Klasa 3
MATEMATYKA


Krótki opis

Obok mapy opisano odległości między miastami i długości tras trzech wycieczek. Oblicz wybrane odległości między miastami.

Cel

Ćwiczenie w odejmowaniu liczb w zakresie od 1 do 1000 na przykładzie obliczania długości tras na mapie.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta238.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2020-12-19


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.