Karta pracy - Odcinki

Karta pracy Odcinki
Szkoła podstawowa
Klasa 4
MATEMATYKA


Krótki opis

Narysuj odcinki AB, CD, EF, AE, GH, EH, IJ, IL, IK.

Cel

Ćwiczenie ma na celu nabycie umiejętności rysowania odcinków.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta286.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2021-01-20


©® Media Nauka 2008-2023 r.