Karta pracy - Równoległe - prostopadłe

Karta pracy Równoległe - prostopadłe
Szkoła podstawowa
Klasa 4
MATEMATYKA


Krótki opis

Zaznacz kolorem czerwonym wszystkie odcinki równoległe do odcinka oznaczonego kolorem czerwonym. Zaznacz kolorem niebieskim wszystkie odcinki prostopadłe do odcinka oznaczonego kolorem zielonym.

Cel

Ćwiczenie ma na celu nabycie umiejętności rysowania odcinków.

Pobieranie pliku

Plik karty w formacie pdf do pobrania: Kliknij na link karta287.pdf lub na kartę obok.
Data publikacji: 2021-01-20


©® Media Nauka 2008-2023 r.