Zasady łączenia ryb w akwarium

Akwarium wielogatunkowe (ogólne, towarzyskie) to najbardziej popularny rodzaj akwarium. Można w nim trzymać różne gatunki ryb. Łączenie gatunków musi być jednak poddane pewnym uwarunkowaniom. Należy wcześniej przemysleć wybór odpowiednich gatunków do akwarium ogólnego, kierując się następującymi wskazówkami:

  • Wszystkie ryby muszą mieć takie same wymagania co do środowiska.
  • Wszystkie ryby muszą mieć podobne preferencje co do właściwości wody (twardość, odczyn pH, temperatura, inne).
  • Wszystkie gatunki powinny odżywiać się tym samym rodzajem pokarmu.
  • Poszczególne gatunki muszą się wzajemnie tolerować, warto wybrać gatunki o spokojnym temperamencie, a nie agresywne, czy wojownicze.
  • Najlepiej różne gatunki planować w różnych strefach akwarium. Zasiedlamy więc osobno strefę przy dnie, środkową i przy powierzchni. Na początek warto zaplanować 1-2 gatunki na strefę.
  • Wielkość poszczególnych gatunków powinna być zbliżona, aby ryby nie zjadały się nawzajem.
  • Należy zwrócić uwagę na to, czy dany gatunek jest samotnikiem, czy gatunkiem stadnym. Jeżeli to ryba stadna, należy zaplanować zakup kilku osobników tego samego gatunku.
  • Im więcej ryb w akwarium, tym większe akwarium należy założyć. Upychanie wielu ryb w małym akwarium to znęcanie się nad nimi. Duże zagęszczenie ryb oznacza też kłopoty w utrzymaniu akwarium, jakości wody. To oznacza także choroby. Na jednym metrze długości akwarium zaleca się trzymanie nie więcej niż 2 gatunków i ewentualnie jednego ze zbrojników.

Jak wybrać ryby do akwarium ogólnego?

Polecamy nasz atlas ryb, w którym możemy przeglądać gatunki ryb wedle różnych kryteriów takich jak: twardość wody, temperatura, pH, wymagania środowiskowe, ryby morskie i słodkowodne, możliwość trzymania w akwariach wielogatunkowych, temperament i inne. W opisach poszczególnych gatunków można znaleźć dodatkowe informacje na temat wymagań poszczególnych ryb. To dobre narzędzie w projektowaniu domowego akwarium.

atlas ryb

Aby skorzystać z tego atlasu jako przyszły akwarysta, w pierwszej kolejności użyj filtru wyboru Akwarium.

zasady łączenia gatunków ryb
© Solarisys - stock.adobe.comLatające ryby

Latające ryby

Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?

Jadowite ryby

Jadowite ryby

Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?

Najszybsza ryba świata

Najszybsza ryba świata

Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?


© medianauka.pl, 2022-11-05, ART-4551Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.