mb_strlen w PHP

Funkcja mb_strlen w PHP zwraca liczbę znaków w tekście. Przedrostek "mb" oznacza "wielobajtowy".

Podobne funkcje to: strlen lub iconv_strlen.

Składnia

mb_strlen(string $tekst [,$kodowanie]):int

Parametry

ParametrOpis
$tekst Tekst (łańcuch) ujęty w apostrofy lub cudzysłów, dowolne wyrażenie tekstowe lub zmienna typu tekstowego.
$kodowanie Parametr opcjonalny, określa rodzaj kodowania znaków, jaki ma być wzięty pod uwagę., np. 'UTF-8'. Brak parametru oznacza przyjęcie wewnętrznego kodowania.

Uwaga: funkcja mb_strlen zwraca wartość zero dla pustego ciągu znaków.

Przykład 1

Przykład ten ilustruje wykorzystanie funkcji na słowach bez polskich znaków i z polskimi znakami. Mamy tu porównanie działania funkcji strlen i iconv_strlen oraz mb_strlen. W dokumencie celowo nie określono kodowania znaków, aby pokazać różnice w działaniu funkcji.

<?php
$tekst="Wyraz";
echo "Słowo 'Wyraz' składa się z ".strlen($tekst).' znaków (bajtów). (Wynik działania funkcji strlen)<br>';
echo "Słowo 'Wyraz' składa się z ".mb_strlen($tekst,'UTF-8').' znaków. (Wynik działania funkcji mb_strlen)<br>';
echo "Słowo 'Wyraz' składa się z ".iconv_strlen($tekst).' znaków. (Wynik działania funkcji iconv_strlen)<br><br>';
$tekst="Przykład";
echo "Słowo 'Przykład' składa się z ".strlen($tekst).' znaków (bajtów). (Wynik działania funkcji strlen)<br>';
echo "Słowo 'Przykład' składa się z ".mb_strlen($tekst,'UTF-8').' znaków. (Wynik działania funkcji mb_strlen)<br>';
echo "Słowo 'Przykład' składa się z ".iconv_strlen($tekst).' znaków. (Wynik działania funkcji iconv_strlen)'; ?>
© medianauka.pl, 2021-11-13, ART-4251

Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki Kostka
Kolorowe skarpetki urodzinowe
kolorowe skarpetki góra lodowa
Kolorowe skarpetki Miasto
Matematyka konkretna
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.