pH wody

Odczyn pH wody w akwarium jest to stopień zakwaszenia wody, czyli miara ilości kwasów i zasad w wodzie. Skala ta jest oparta na aktywności jonów wodorowych w roztworach wodnych. Jest to skala logarytmiczna,zatem zmiana o 1 stopień pH oznacza w rzeczywistości istotną zmianę kwasowości wody w akwarium.

Odczyn pH wody jest zależny także od zawartości w niej dwutlenku węgla, związanego w postaci wodorowęglanów i kwasu węglowego.

Tabela zakwaszenia wody w akwarium

W akwarystyce stosuje się następujące zakresy zakwaszenia wody:

odczyn pH wody Zakres pH Informacje
skrajnie kwaśna poniżej 4,5 są to wartości zabójcze dla większości gatunków ryb akwariowych;
silnie kwaśna poniżej 6 wartości te tolerują tylko niektóre gatunki;
kwaśna 6-6,9 wartości odpowiednie dla większości ryb akwariowych;
obojętna 7
lekko zasadowa (alkaliczna) 7,1-8 wartości preferowane przez piękniczkowate i ryby z jezior Tanganika i Malawi;
zasadowa (alkaliczna) 8,1-9 wartości tylko dla wybranych gatunków;

Jakie pH jest pożądane?

Dla znakomitej większości gatunków ryb akwariowych odpowiednia jest wartość pH w zakresie od 6 do 6,9. Jest to lekko kwaśna woda.

Wartości odczynu pH wody należy dostosować do gatunków ryb, które chcemy trzymać w naszym akwarium. W naszym atlasie ryb dla niemalże każdego gatunku podajemy preferowane wartości odczynu pH. Można też za pomocą filtrów wyświetlić wszystkie te gatunki, które tolerują ustawiony przez nas zakres stopnia zakwaszenia wody.

odczyn pH wody w akwarium
© Sergej Ljashenko - stock.adobe.com

 

Jak zmierzyć wartość pH?

Do pomiaru odczynu pH stosuje się różne odczynniki, papierki wskaźnikowe (lakmusowe) o dużej czułości, specjalne wskaźniki, pH-metry, wszystkie łatwo dostępne w sklepach zoologicznych.

Jak często mierzyć pH w akwarium?

Na samym początku, zanim środowisko się ustabilizuje, należy każdego dnia robić pomiary. Potem wystarczy sprawdzać odczyn co 1-2 tygodnie, chyba że widzimy niepożądane zmiany w wyglądzie roślin lub w zachowaniu ryb. Najczęściej korekta kwasowości wody jest rzadko wykonywana, jeżeli stosujemy się do zasad pielęgnacji akwarium, a hodowane ryby nie są wyjątkowo tymi gatunkami, które lubią środowisko wyraźnie zasadowe lub kwaśne. Akwarium gęsto obsadzone roślinami, w którym pływają organiczne szczątki jest podatne na zmiany pH wody. Korekty robimy ostrożnie. Wymagają one zaawansowanej wiedzy. Nagła zmiana pH wody w akwarium jest zagrożeniem życia dla ryb. Odczyn pH stabilizujemy najczęściej wtedy, gdy w akwarium nie ma jeszcze ryb ani roślin.

Jak obniżyć pH wody w akwarium?

Obniżenie pH wody w akwarium realizuje się poprzez obniżenie twardości węglanowej wody. Najbardziej popularne jest filtrowanie wody przez warstwę humusu (torfu), moczenie w wodzie przez kilka-kilkanaście dni szyszek olchy, kory lub liści dębu, zielonych łupin orzecha włoskiego, korzeni paproci, nawożenie dwutlenkiem węgla.

Jak podwyższyć pH wody w akwarium?

Stosujemy roztwór węglanu sodowego (Na2CO3) lub roztwór sody oczyszczonej NaHCO3.

Inne informacje

W ciągu doby odczyn pH ulega wahaniom. Aby wyniki były porównywalne, warto dokonywać pomiaru o stałych porach dnia.

Ryby są wrażliwe na zmiany wartości pH. Dlatego zanim wpuścimy ryby do akwarium należy ustabilizować wartość pH wody.

Innym restrykcjom utrzymania odpowiedniego pH wymagają ryby trzymane w celach dekoracyjnych i innym w calach reprodukcji. w tym drugim przypadku wymogi są bardziej wyśrubowane.
Twardość wody
Twardość wody jest to parametr charakteryzujący stężenie soli wapnia i magnezu w wodzie.
Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2022-11-02, A-4548Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.