logo

Pole grawitacyjne

Jeżeli w absolutnej próżni umieścimy ciało obdarzone masą M, to w przestrzeń wokół tego ciała zostanie zmieniona. W jaki sposób? Tak, że jeżeli umieścimy w tej przestrzeni jakiś obiekt próbny o masie m, to na obiekt ten będzie działać siła grawitacji i obiekt ten zacznie sie poruszać z przyspieszeniem.

Mówimy, że ciało o dowolnej masie wytwarza wokół siebie pole grawitacyjne.

Natężenie pola grawitacyjnego

Jak okreslić tę cechę przestrzeni? Mierząc wartość siły grawitacji dowolnym ciałem próbnym o masie m uzyskujemy w każdym punkcie pola wartość tej siły (umieszczamy dowolne ciało o znanej masie m w polu grawitacyjnym źródła i mierzymy jaka siła grawitacji działa na to ciało). Niestety siła ta zależy także od masy m ciała próbnego. Jeżeli podzielimy uzyskaną wartość siły grawitacji przez masę ciała próbnego, to uzyskamy wielkość opisującą pole grawitacyjne, niezależną od masy ciała próbnego.

Ta wielkość świetnie opisze nam samo pole. Jest to tak zwane natężenie pola grawitacyjnego.

\vec{\gamma}=\frac{\vec{F}}{m}

gdzie:

γ - natężenie pola grawitacyjnego;

F - siła grawitacji działająca na ciało o masie m;

m - masa ciała próbnego.

Zauważmy, że natężenie pola grawitacyjnego jest wielkością wektorową. Kierunek i zwrot natężenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem siły grawitacji, a wartość (długość) tego wektora jest równa F/m.

Jednostką natężenia pola grawitacyjnego jest N/kg lub m/s2.

Linie pola grawitacyjnego

Pole grawitacyjne można ilustrować za pomocą linii natężenia pola grawitacyjnego. Wskazują one kierunek i zwrot natężenia pola w każdym punkcie. W przypadku pojedynczego źródła pola linie te układają się promieniście. Jeżeli źródłem pola jest kilka ciał, stosujemy zasadę superpozycji pól (wektorową sumę natężeń). W takim też przypadku linie pola nie są prostymi, a wektor natężenia pola jest wówczas styczny do linii pola w każdym jej punkcie.

Natężenie pola grawitacyjnego i linie pola

Jeżeli linie pola grawitacyjnego są do siebie równoległe, mówimy, że pole grawitacyjne jest jednorodne.
© medianauka.pl, 2018-07-28, ART-3584


Inne zagadnienia z tej lekcji

Prawo powszechnego ciążeniaPrawo powszechnego ciążenia
Dwa punkty materialne przyciągają się wzajemnie siłą proporcjonalną do iloczynu tych mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między tymi punktami.
Przyspieszenie ziemskiePrzyspieszenie ziemskie
Przyspieszenie ziemskie jest to przyspieszenie, jakie uzyskują ciała spadające na powierzchnię Ziemi. Oznaczamy je literą g. Jest ono równe w przybliżeniu 9,81 m/s2.
Energia potencjalna w polu grawitacyjnymEnergia potencjalna w polu grawitacyjnym
Siła grawitacji jest to siła zachowawcza, to znaczy, że praca przez nią wykonana przy przemieszczaniu ciała w polu grawitacyjnym nie zależy od drogi i toru ruchu, a jedynie od położenia początkowego i końcowego ciała w polu grawitacyjnym ...
Pierwsza prędkość kosmicznaPierwsza prędkość kosmiczna
Aby ciało to poruszało się po orbicie kołowej wokół Ziemi należy mu nadać tak zwaną pierwszą prędkość kosmiczną. Co to jest orbita geostacjonarna?
Druga prędkość kosmicznaDruga prędkość kosmiczna
Druga prędkość kosmiczna jest to najmniejsza z możliwych prędkości, jaką należy nadać ciału przy powierzchni Ziemi, aby mogło oddalić się do nieskończoności. Jest to tak zwana prędkość ucieczki.Polecamy w naszym sklepie

Czarnobyl i Fukushima
Astronomia ogólna
Żyroskop
Stany splątane. Fizyka a literatura współczesna
Zagubione w matematyce Fizyka w pułapce piękna
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.