Pyton ametystowy

Pyton ametystowy (Morelia amethistina) to wąż należący do rodziny dusicieli. Ma smukłe ciało, na głowie widać wyraźnie tarczki. Ciało pokryte jest gładkimi i mieniącymi się kolorami łuskami. Ubarwienie ciała zmienne, najczęściej brązowe z ciemnymi plamami.


Pyton ametystowy (Morelia amethistina)
Zdjęcie okazu w ZOO we Wrocławiu © Krzysztof Trawiński - medianauka.pl

Występowanie i środowisko

Zamieszkuje północno-zachodnią część Australii i wyspy Indonezji, w tym Nową Gwineę. Zasiedla lasy tropikalne, bagna, zarośla i plantacje, zwykle w pobliżu wodnych zbiorników.

Tryb życia i zachowanie

Młode osobniki świetnie wspinają się na drzewa. Osobniki starsze więcej czasu przebywają na ziemi. Jest aktywny głównie w nocy.

Morfologia i anatomia

Pyton ametystowy osiąga długość ciała nawet 850 cm.

Pożywienie

Poluje na kręgowce, w tym ptaki, nietoperze, gryzonie, oposy.

Rozmnażanie

To gatunek jajorodny. Samica zwykle składa około 12 jaj.

LC

Ochrona i zagrożenia

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.


Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2018-12-30, GAT-16182


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.