Pyton ametystowy

Pyton ametystowy (Morelia amethistina) to wąż należący do rodziny dusicieli. Ma smukłe ciało, na głowie widać wyraźnie tarczki. Ciało pokryte jest gładkimi i mieniącymi się kolorami łuskami. Ubarwienie ciała zmienne, najczęściej brązowe z ciemnymi plamami.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Pyton ametystowy (Morelia amethistina)

Zdjęcie okazu w ZOO we Wrocławiu © Krzysztof Trawiński - medianauka.pl


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko

Zamieszkuje północno-zachodnią część Australii i wyspy Indonezji, w tym Nową Gwineę. Zasiedla lasy tropikalne, bagna, zarośla i plantacje, zwykle w pobliżu wodnych zbiorników.

Tryb życia i zachowanie

Młode osobniki świetnie wspinają się na drzewa. Osobniki starsze więcej czasu przebywają na ziemi. Jest aktywny głównie w nocy.

Morfologia i anatomia

Pyton ametystowy osiąga długość ciała nawet 850 cm.

Pożywienie

Poluje na kręgowce, w tym ptaki, nietoperze, gryzonie, oposy.

Rozmnażanie

To gatunek jajorodny. Samica zwykle składa około 12 jaj.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.


Pokrewne gatunki gadów


Największy wąż świata
Jaki jest największy wąż na świecie? Czy jest niebezpieczny dla człowieka? Gdzie można go spotkać?

Powiązane quizy

Gady Polski — quiz

Liczba pytań: 24
Quiz szkolny
Quiz dla każdego
Średni wynik:
16.77 / 69.88%
2024-01-21© medianauka.pl, 2018-12-30, GAT-16182
©® Media Nauka 2008-2023 r.