Rogatkokształtne

Rogatkokształtne (Heterodontiformes) to rząd ryb chrzęstnoszkieletowych, do którego zaliczamy zaledwie 8 gatunków, skupionych w jednej rodzinie. Rekiny te wywodzą się z rodziny kopalnej Hybodontidae.

Atlas

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny z wybranego rzędu. Ciemniejsze kafelki oznaczają ważniejsze, bardziej znane rodziny.

Filtry

Użyj poszczególnych filtrów, aby ustalić odpowiednią kolejność wyświetlania rodzin.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny


Rogatkowate

Heterodontidae


Liczba gatunków: 9
Liczba gatunków w Polsce: nie występują


Występowanie i środowisko

Ryby te występują w strefie tropikalnej.

Tryb życia i zachowanie

Przejawiają aktywność nocną. Dzień spędzają w ukryciu. Pływanie jest powolne. Jeden z gatunków z Australii odbywa migracje.


Morfologia i anatomia

Rekiny te charakteryzuje obecność płetwy odbytowej oraz kolców w płetwach grzbietowych. Mają dużą głowę, tępo zakończoną, z kostnym grzebieniem nad okiem. Psyk, z wyspecjalizowanym uzębieniem, jest niewielki, z otworem gębowym na jego końcu. W uzębieniu występują małe i ostre zęby z przodu i trące z tyłu. Rekiny te dorastają do 1,6 m długości ciała.

Rozmnażanie

Brak danych.

Pożywienie

Polują głównie na bezkręgowce takie jak jeżowce, mięczaki, pierścienice, skorupiaki.

Ochrona i zagrożenia

Bardzo dobrze znoszą akwarium.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Brak danych.
© medianauka.pl, 2016-07-02, RZAD-124
Data aktualizacji artykułu: 2022-12-10
©® Media Nauka 2008-2023 r.